Próba monografii ogniska opiekuńczego nr xyz miejskiego ośrodka pomocy społecznej w xyz

Liczba stron: 38

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.

Rozdział I.
Charakterystyka ogniska opiekuńczo wychowawczego XYZ.
1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego nr XYZ.
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego.
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska.
1.4 Współpraca z instytucjami.
1.5 Cele i zadania ogniska.
1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców.
1.7 Obowiązki wychowawców Ogniska Opiekuńczego XYZ w XYZ.
1.8 Plan pracy ogniska.
1.9 Zajęcia powtarzające się okresowo.
1.10 Charakterystyka rodzin, które posyłają swoje dzieci do ogniska XYZ.
1.11 Diagnoza dziecka oraz plan indywidualnego wsparcia rozwoju dziecka.
1.12 Moja współprac z ogniskiem.

Rozdział II.
Metodologia własnych prób badawczych
2.1 Przedmiot badań i problemy badawcze.
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze.
2.3 Miejsce i przebieg badań.

Rozdział III.
Opracowanie wyników badań
3.1 Kompetencja założeń i celów, jakie posiada ognisko w swym programie i regulaminie wobec dzieci uczęszczających do placówki.

Zakończenie
Bibliografia
Aneksy

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print