Percepcja reklam przez dzieci w wieku szkolnym

Liczba stron: 108

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…4

Rozdział I
Media w kontekście wychowania dzieci
1.1. Media a życie współczesnych rodzin…8
1.2. Telewizja i internet jako środowisko wychowawcze dziecka na dzieci. …11
1.3. Postawy dziecka wobec mediów kształtowane przez rodziców…20

Rozdział II
Wpływ reklamy na zachowania odbiorców.
1.1. Geneza, cele i funkcje reklamy… 23
1.2. Reklama telewizyjna jako jedno z mediów reklamowych…28
1.3. Wpływ społeczny i jego główne techniki…29
1.4. Manipulacja i perswazja w reklamie…32
1.5. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży…46

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych.
3.1. Przedmiot oraz cel badań…51
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…52
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…56
3.4. Przebieg i organizacja badań …63

Rozdział IV
Podatność uczniów na reklamy telewizyjne w świetle badań własnych.
4.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji…65
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań…70

Zakończenie i wnioski z badań …87
Bibliografia…92

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print