Ognisko opiekuńcze xyz jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci

Liczba stron: 130

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp… 5

Rozdział I.
Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ
1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ… 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego… 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska… 8
1.4 Współpraca z instytucjami… 9
1.5 Cele i zadania ogniska… 10
1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców… 11
1.7 Zajęcia powtarzające się okresowo… 12

Rozdział II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.
2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci… 14
2.2 Plan pracy Ogniska … 16

Rozdział III.
Rozwój i kształtowanie zainteresowań.
3.1 Analiza pojęcia zainteresowania… 18
3.2 Czynniki kształtujące rozwój zainteresowań… 18

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych
2.1 Przedmiot badań i problemy badawcze… 21
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze… 24
2.3 Miejsce i przebieg badań… 27

Rozdział V.
Prezentacja wyników badań
5.1 Zadania i cele ogniska a kształtowanie rozwoju oraz uzdolnień dzieci… 28
5.2 Wpływ realizowanego programu i własnych zainteresowań wychowawców na kształtowanie rozwoju i uzdolnień dzieci… 29

Podsumowanie. Wnioski z badań… 118
Bibliografia… 122
Aneksy… 125

Praca magisterska pt. „Ognisko opiekuńcze xyz jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci” jest szczegółowym badaniem na temat wpływu placówek opiekuńczo-wychowawczych na rozwój i zainteresowania dzieci.

Praca zaczyna się od wstępu, po którym następuje rozdział poświęcony charakterystyce badanego Ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego XYZ. Autor dokładnie opisuje miejsce, cel i czas powstania placówki, sposób finansowania, cel strategiczny jej funkcjonowania, współpracę z innymi instytucjami, cele i zadania ogniska, wykształcenie kadry oraz charakterystykę cyklicznych zajęć.

Następnie praca przechodzi do analizy procesu uczenia się dzieci w ognisku, koncentrując się na stymulowaniu rozwoju intelektualnego i twórczego, a także na planie pracy ogniska.

Trzeci rozdział skupia się na rozwijaniu i kształtowaniu zainteresowań dzieci, analizując pojęcie zainteresowania i czynniki wpływające na rozwój zainteresowań.

Czwarty rozdział omawia metodologię badań własnych, opisując przedmiot badań i problemy badawcze, metody, techniki i narzędzia badawcze, a także miejsce i przebieg badań.

W ostatnim rozdziale prezentowane są wyniki badań dotyczące wpływu zadań i celów ogniska na kształtowanie rozwoju i zdolności dzieci oraz wpływu realizowanego programu i zainteresowań wychowawców na te procesy.

Praca kończy się podsumowaniem i wnioskami z badań. Stanowi ona cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych tematyką oświaty i opieki nad dziećmi, a także dla pracowników ognisk opiekuńczo-wychowawczych, którzy chcą usprawnić swoje praktyki.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print