Ognisko opiekuńcze xyz jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci

Liczba stron: 130

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp… 5

Rozdział I.
Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ
1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ… 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego… 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska… 8
1.4 Współpraca z instytucjami… 9
1.5 Cele i zadania ogniska… 10
1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców… 11
1.7 Zajęcia powtarzające się okresowo… 12

Rozdział II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.
2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci… 14
2.2 Plan pracy Ogniska … 16

Rozdział III.
Rozwój i kształtowanie zainteresowań.
3.1 Analiza pojęcia zainteresowania… 18
3.2 Czynniki kształtujące rozwój zainteresowań… 18

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych
2.1 Przedmiot badań i problemy badawcze… 21
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze… 24
2.3 Miejsce i przebieg badań… 27

Rozdział V.
Prezentacja wyników badań
5.1 Zadania i cele ogniska a kształtowanie rozwoju oraz uzdolnień dzieci… 28
5.2 Wpływ realizowanego programu i własnych zainteresowań wychowawców na kształtowanie rozwoju i uzdolnień dzieci… 29

Podsumowanie. Wnioski z badań… 118
Bibliografia… 122
Aneksy… 125

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print