Opinie uczniów na temat zajęć muzykoterapii na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w xyz

Liczba stron: 72

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp …5

Rozdział I.
Stan badań nad problemem
1.1. Wprowadzenie do zagadnień muzykoterapii… 7
1.1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć …7
1.1.2. Zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki. 10
1.1.3. Rodzaje muzykoterapii … 12
1.2. Rys historyczny muzykoterapii…16
1.2.1. Zainteresowanie muzyką i jej właściwościami dawniej i dziś …..16
1.2.2. Rozwój muzykoterapii w Europie i Polsce … 20
1.3. Możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji… 22
1.3.1.Muzyka jako element nauczania w pedagogice …22
1.3.2. Wychowanie 'przez rytm’. Muzyka w 'super nauczaniu’ …23
1.3.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii … 26

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań… 29
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…32
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze… 35
2.4. Organizacja i zakres badań… 38

Rozdział III.
Analiza wyniku badań własnych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji… 41
3.2. Prezentacja wyników badań własnych… 48
3.3. Podsumowanie i wnioski… 61

Bibliografia…67
Spis tabel… 70
Spis wykresów… 71
Aneks…72

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print