Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………………………………………………………..….…1

ROZDZIAŁ 1
REKLAMY TELEWIZYJNE – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA
W ŚWIETLE LITERATURY
1.1. Reklama telewizyjna………………………………………………….….3
1.2. Historia reklamy telewizyjnej……………………………………………5
1.3. Cele i zadania reklamy telewizyjnej……………………………………10
1.4. Psychologiczne podstawy oddziaływania reklamy……………11
1.5. Mechanizm działania reklamy…………………………………………12

ROZDZIAŁ 2
DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM JAKO ODBIORCA REKLAM
2.1. Ogólna charakterystyka dziecka w wieku przedszkolnym…15
2.2. Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym….15
2.3. Charakterystyka emocji dziecka w wieku przedszkolnym…20
2.4. Dziecko ważnym odbiorcą reklam telewizyjnych…………26

ROZDZIAŁ 3
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH
3.1. Cel i przedmiot badań………………………………………………….30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ………………………………………..32
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………………………………..34
3.4. Teren i charakterystyka badanej grupy…………………………..36
3.5. Organizacja i przebieg badań…………………………………………..37

ROZDZIAŁ 4
EMOCJE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM WYPŁYWAJĄCE
Z OBEJRZANYCH REKLAM TELEWIZYJNYCH
– ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka terenu badań………………………………………41
4.2. Analiza wywiadu z dziećmi…………………………………….………….45
4.3 Analiza wywiadu z dziećmi w formie testu niedokończonych zdań……….49
4.4. Analiza kwestionariusza ankiety dla rodziców…………52
4.5. Wnioski z badań……………………………………………………………64

ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………70
BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………74
ANEKS NR 1 Kwestionariusz wywiadu z dziećmi……………76
ANEKS NR 2 Telewizja i reklama w życiu przedszkolaka – test
niedokończonych zdań…………………………………………77
ANEKS NR 3 Kwestionariusz ankiety dla rodziców…………… 78
SPIS TABEL…………………………………………………………………..83
SPIS WYKRESÓW……………………………………………………………84
OŚWIADCZENIE…………………………………………………………….85

WSTĘP

W niniejszej pracy magisterskiej chciałabym przedstawić oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym. Reklamy telewizyjne, ze względu na swój sposób prezentowania zawartych w nich treści, są niezwykle atrakcyjną formą rozrywki dla małych dzieci, dlatego bardzo chętnie je oglądają.

Reklama jawi się więc, podobnie jak środki masowego przekazu, jako potężny czynnik socjalizujący, który wpływa nie tylko na zachowania dzieci, ale również na ich emocje i osobowość. Mając w rękach tak potężną siłę należy zwrócić uwagę na jej możliwości pozytywne i negatywne, na to jak ewentualnie mogłaby pomóc, a jak zaszkodzić…

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print