Ognisko opiekuńcze xyz jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci

Liczba stron: 130 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2013 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp… 5 Rozdział I. Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ 1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ… 7 1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego… 8 1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska… 8 1.4 Współpraca z instytucjami… 9 1.5 Cele i zadania ogniska… … Czytaj dalej