Negatywne metody dydaktyczne jako element kształtowania polskiego ucznia

Liczba stron: 57

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..4

Rozdział I.
Negatywne metody dydaktyczne podejmowane przez nauczyciela będące reakcją na zachowanie niepożądane.
1.1. Istota i znaczenie dydaktyki..6
1.2. Rodzaje metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli..8
1.3. Negatywne metody dydaktyczne stosowane przez nauczycieli..11
1.3.1.Potępianie i ośmieszanie ucznia..11
1.3.2.Wyzwiska i ubliżanie uczniowi…..13
1.3.3.Szantażowanie oceną niedostateczną…..15
1.3.4.Wywoływanie strachu i bojaźni…..17
1.3.5. Kary cielesne…..19

Rozdział II.
Kary cielesne, jako metoda oddziaływania na ucznia.
2.1. Zachowania niepożądane wywołujące reakcję w postaci kary cielesne…..23
2.2. Rodzaje kar…..25
2.3. Znaczenie nagród i kar..26
2.4. Częstotliwość stosowania kar i ich skuteczność…..27
2.5. Stosowanie kar cielesnych w polskich szkołach w statystyce..29

Rozdział III.
Badania własne.
3.1. Metodologiczne podstawy badań – określenie przedmiotu i celu badań..31
3.2. Problem główny pracy badawczej, hipoteza badań, zmienne i wskaźniki zmiennych…..31
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..34

Rozdział IV.
Negatywne metody dydaktyczne, jako element kształtowania polskiego ucznia w świetle badań własnych.
4.1.Charakterystyka próby badawczej…..37
4.2.Wyniki badań i ich analiza…..41
4.3.Wnioski z badań…..48

Bibliografia…..56
Ankieta..57

Praca licencjacka pt. „Negatywne metody dydaktyczne jako element kształtowania polskiego ucznia” to badawcza analiza, która skupia się na negatywnych metodach dydaktycznych, stosowanych przez nauczycieli w polskim systemie edukacji.

Pierwszy rozdział pracy przedstawia istotę i znaczenie dydaktyki oraz rodzaje metod dydaktycznych stosowanych przez nauczycieli. Następnie skupia się na omówieniu negatywnych metod dydaktycznych, takich jak potępianie i ośmieszanie ucznia, wyzwiska i ubliżanie uczniowi, szantażowanie oceną niedostateczną, wywoływanie strachu i bojaźni oraz kary cielesne.

Drugi rozdział omawia kary cielesne jako metodę oddziaływania na ucznia, prezentując zachowania niepożądane wywołujące reakcję w postaci kary cielesnej, rodzaje kar, znaczenie nagród i kar, częstotliwość stosowania kar i ich skuteczność oraz statystyki dotyczące stosowania kar cielesnych w polskich szkołach.

Trzeci rozdział jest poświęcony badaniom własnym, prezentując metodologiczne podstawy badań, takie jak określenie przedmiotu i celu badań, problem główny pracy badawczej, hipoteza badań, zmienne i wskaźniki zmiennych oraz metody, techniki i narzędzia badawcze.

Czwarty rozdział prezentuje wyniki badań własnych na temat negatywnych metod dydaktycznych jako elementu kształtowania polskiego ucznia. Zawiera charakterystykę próby badawczej, wyniki badań i ich analizę oraz wnioski z badań.

Praca kończy się bibliografią oraz aneksem w postaci ankiety. Ta analiza dostarcza ważnych informacji na temat praktyk dydaktycznych stosowanych w polskim systemie edukacji, co może być przydatne dla osób zainteresowanych tematem edukacji i pedagogiki.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print