Motywy podejmowania przez młodzież zawodowej służby wojskowej w XXI wieku

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I
Współczesna młodzież i jej preferencje zawodowe.
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna..5
1.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży..11
1.3. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży..19

Rozdział II
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań..28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..31
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..35
2.4. Teren, przebieg i organizacja badań..40

Rozdział III
Motywy podejmowania zawodowej służby wojskowej w XXI wieku w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji..41
3.2. Sposób postrzegania służby wojskowej w kontekście społecznym..43
3.3. Czynniki wpływające na decyzję o wstąpieniu do wojska..48
3.4. Perspektywy pracy w wojsku i oczekiwania związane z wykonywanym zawodem..52
3.5. Cechy i predyspozycje potrzebne do realizowania zawodu..57
3.6. Korzyści i negatywy wynikające z realizowania służby wojskowej.. 61

Podsumowanie. wnioski z badań..68
Bibliografia..72
Spis tabel i wykresów..74
Aneks..76

Praca licencjacka pt. „Motywy podejmowania przez młodzież zawodowej służby wojskowej w XXI wieku” to badawcza analiza skupiająca się na motywach, które skłaniają młodych ludzi do wstąpienia do służby wojskowej.

Pierwszy rozdział skupia się na omówieniu współczesnej młodzieży oraz jej preferencji zawodowych. Przedstawia kategorię społeczno-demograficzną młodzieży, charakteryzuje cechy, postawy wobec życia i wartości tej grupy, a także analizuje jej aspiracje zawodowe.

Drugi rozdział opisuje podstawy metodologiczne badań własnych, takie jak przedmiot i cel badań, problemy i hipotezy badawcze, a także metody, techniki i narzędzia badawcze. Zawiera też informacje na temat terenu, przebiegu i organizacji badań.

Trzeci rozdział jest poświęcony wynikom badań własnych dotyczących motywów młodzieży do podejmowania zawodowej służby wojskowej. Zawiera charakterystykę badanej populacji, sposób postrzegania służby wojskowej w kontekście społecznym, czynniki wpływające na decyzję o wstąpieniu do wojska, perspektywy pracy w wojsku i oczekiwania związane z wykonywanym zawodem, cechy i predyspozycje potrzebne do realizowania zawodu, a także korzyści i negatywy wynikające z realizowania służby wojskowej.

W pracy licencjackiej zaprezentowano też podsumowanie i wnioski z przeprowadzonych badań, a także bibliografię. Badanie dostarcza istotnych informacji na temat tego, co skłania młodych ludzi do wstąpienia do służby wojskowej, co może być cenne dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, w tym dla wojska, szkół, doradców zawodowych i rodziców.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print