Motywy podejmowania przez młodzież zawodowej służby wojskowej w XXI wieku

Liczba stron: 89

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp..3

Rozdział I
Współczesna młodzież i jej preferencje zawodowe.
1.1. Młodzież jako kategoria społeczno-demograficzna..5
1.2. Cechy, postawy wobec życia i wartości współczesnej młodzieży..11
1.3. Aspiracje zawodowe współczesnej młodzieży..19

Rozdział II
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań..28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..31
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..35
2.4. Teren, przebieg i organizacja badań..40

Rozdział III
Motywy podejmowania zawodowej służby wojskowej w XXI wieku w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji..41
3.2. Sposób postrzegania służby wojskowej w kontekście społecznym..43
3.3. Czynniki wpływające na decyzję o wstąpieniu do wojska..48
3.4. Perspektywy pracy w wojsku i oczekiwania związane z wykonywanym zawodem..52
3.5. Cechy i predyspozycje potrzebne do realizowania zawodu..57
3.6. Korzyści i negatywy wynikające z realizowania służby wojskowej.. 61

Podsumowanie. wnioski z badań..68
Bibliografia..72
Spis tabel i wykresów..74
Aneks..76

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print