Multimedia a agresja uczniów klas młodszych

Liczba stron: 73

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Szczeciński

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2011
Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI:

WSTĘP…………………………………………………………….4

ROZDZIAŁ I Multimedia i ich znaczenie
1.1 Multimedia – terminologia……….….6
1.2 Multimedia w procesie kształcenia……10
1.3 Wpływ komunikacji medialnej na problem patologii społecznej..21

ROZDZIAŁ II Rozwój psychofizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym
2.1 Rozwój fizyczny………28
2.2 Rozwój poznawczy…………..29
2.3 Rozwój osobowo-społeczny……33
2.4 Rozwój moralny………35

ROZDZIAŁ III Badania nad agresją
3.1 Pojęcie agresji i jej charakterystyka……….37
3.2 Przejawy i formy agresji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym…….41
3.3 Podejścia badawcze stosowane w przypadku agresji.……43
3.4 Zapobieganie agresji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym…..46

ROZDZIAŁ IV Studium przypadku
4.1 Analiza badań własnych……49
4.2 Sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym…50
4.3 Gry komputerowe przesycone agresją jednym z czynników sprzyjających agresji uczniów klas młodszych…..54
4.4 Korzystanie z multimediów, a występowanie niepokojów u dzieci….57
4.5 Granie w agresywne gry komputerowe jednym z czynników występowania agresji fizycznej i słownej u dzieci w wieku wczesnoszkolnym…59
4.6 Wpływ osób dorosłych na rodzaj programów oglądanych przez dzieci…………..64
4.7 Wpływ osób dorosłych na rodzaj programów oglądanych przez dzieci……..67

ZAKOŃCZENIE…………………72
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS WYKRESÓW
SPIS RYSUNKÓW
ANEKS

WSTĘP

Technologia informatyczna stała się wszechobecna w naszym życiu. Dokonująca się rewolucja multimedialna i związany z nią rozwój kultury masowej mogą wywoływać coraz więcej problemów o charakterze społecznym, psychologicznym i pedagogicznym. Młodzież i dzieci coraz częściej wolny czas przeznaczają na gry komputerowe, naukę za pomocą programów multimedialnych, korzystanie z internetu. Możliwość korzystania z mediów elektronicznych przybliża świat, umożliwia poznawanie rozmaitych kultur, ułatwia dostęp do wiedzy, stwarza możliwość zobaczenia sytuacji i zjawisk bardzo odległych.

Jednak oprócz udogodnień jakie multimedia stwarzają swoim użytkownikom niosą za sobą pewne zagrożenia. Dotyczą one przede wszystkim osób młodych i dzieci, które spędzają wiele godzin przed szklanym ekranem. Społeczeństwo owładnięte przekazem informacji narażone jest na niebezpieczeństwo manipulacji i sterowania. Poza tym większość ludzi nadal nie jest świadoma destrukcyjnego oddziaływania mass mediów na życie psychiczne młodych osób. W czasach pogoni za pieniędzmi, rodzice często nie mają czasu na wychowanie swoich dzieci, w związku z czym funkcja wychowawcza zostaje realizowana właśnie za pośrednictwem telewizji czy internetu.

Multimedia, a przede wszystkim telewizja i komputery posiadają możliwości wywierania wychowawczego wpływu na różne sfery osobowości, kształtowania postaw, procesów poznawczych, emocjonalnych czy motywacyjnych.

Głównym celem niniejszej pracy było poznanie wartości przekazywanych przez media oraz ukazania ich wpływu na rozwój i zachowanie dzieci.

Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przedstawiono informacje na temat definicji multimediów, ich wpływu na rozwój i wychowanie młodego człowieka, a także problemów wynikających z komunikacji multimedialnej. Rozdział drugi dotyczy omówienia sylwetki psychofizycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym, skupiając się na cechach charakterystycznych poszczególnych rozwojów. W rozdziale trzecim zawarto informacje dotyczące pojęciu agresji wraz z jej przejawami i formami u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Ostatni rozdział pracy prezentuje wyniki badań i ich interpretację w zakresie wpływu multimediów na zachowanie i rozwój dzieci w wieku młodszym- wieku szkolnym.

Praca jest przyczynkiem do dalszych rozważań naukowych i dyskusji czy multimedia dają szeroko pojętą wolność, rozwijają zainteresowania, ułatwiają codzienną pracę, czy stanowią zagrożenia płynące z ich korzystania, wprowadzają niepokój, są przyczyną uzależnień, agresji i ograniczają wolność człowieka.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print