Moralne zagrożenia internetu dla młodzieży

Liczba stron: 98

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa szkoła pedagogiczna Związku Nauczycielstwa

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP 5

CZĘŚĆ TEORETYCZNA…….…………………7
ROZDZIAŁ I. TEORETYCZNE PODSTAWY ROZWOJU MORALNEGO 7
1.1. Charakterystyka moralności i rozwoju moralnego 7
1.2. Teorie rozwoju moralnego 9
1.2.1. Psychoanalityczna teoria rozwoju 9
1.2.2. Teoria uczenia się 10
1.2.3. Teoria poznawczo-rozwojowa 11
1.3. Fazy rozwoju moralnego 12

ROZDZIAŁ II. ZAGROŻENIA INTERNETU W ŚWIETLE LITERATURY NAUKOWEJ 16
2.1. Podstawowe segmenty Internetu 16
2.1.1. Wyszukiwanie informacji 16
2.1.2. Komunikowanie się 16
2.1.3. Rozrywka 17
2.1.4. Pobieranie plików i programów 20
2.2. Analiza zagrożeń podstawowych segmentów Internetu 21
2.2.1. Wyszukiwanie informacji 21
2.2.2. Komunikowanie się 22
2.2.3. Rozrywka 24
2.2.4. Pobieranie plików i programów 27

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA……………………30
ROZDZIAŁ III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 30
3.1. Przedmiot i cel badań 30
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 32
3.3. Zmienne i wskaźniki 35
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
3.5. Miejsce i przebieg badań 53
3.6. Wstępna analiza wyników badań 54

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAN WŁASNYCH 58
4.1. Strony WWW, najczęściej otwierane przez młodzież gimnazjalną 58
4.2. Czas, jaki poświęca młodzież gimnazjalna na korzystanie z Internetu 63
4.3. Świadomość rodziców gimnazjalistów na temat zagrożeń występujących podczas korzystania z Internetu 67
4.4. Dostępność do Internetu przez młodzież gimnazjalną 72

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 81
ZAŁĄCZNIKI 81
SŁOWA KLUCZOWE 97
STRESZCZENIE 98

WSTĘP

W obecnych czasach Internet stał się czymś niezwykle popularnym i bardzo ważnym. Towarzyszy nam w pracy, w szkole, w domu a nawet dostępny jest zawsze tam gdzie my przy pomocy telefonu komórkowego. Dzięki dostępności do Internetu możemy cieszyć się możliwością wyszukiwania wszelkich interesujących nas informacji czy wysyłania emaila do naszych znajomych. Możemy także rozmawiać w czasie rzeczywistym z osobą oddaloną od nas o miliony kilometrów, robić zakupy i mnóstwo innych ułatwiających nam życie rzeczy, których nie sposób nawet wymienić.

Dlatego Internet zdobył tak ogromna popularność na całym świecie. Można by powiedzieć, że skoro ma same pozytywne cechy, więc powinno się zapewnić do niego dostęp wszystkim, którzy tego potrzebują. Nie powinno być żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o czas i wiek osób korzystających z Internetu. Zdecydowana większość rodziców myśli, że ich dzieci mogą do woli korzystać z Internetu gdyż czerpią z tego powodu same korzyści. Jest główny powód, przez, który zdecydowałem się na pisanie pracy na właśnie taki temat.

Niestety rzeczywistość jest trochę inna niż wydaje się na pozór. Internet poza swoim pozytywnym obliczem posiada drugą ciemna stronę. Grupą najbardziej narażoną i podatną na zagrożenia związane z Internetem są niewątpliwie dzieci w wieku gimnazjalnym. Dlatego właśnie omawiając zagrożenia Internetu miałem na uwadze głównie ta grupę wiekową.

Adekwatne są tu słowa E. Schetyna. „Jako, że gimnazjalistów cechuje otwartość na wszystko, co nowe oraz brak krytycyzmu na to, co jest im proponowane są grupą szczególnie narażoną na wpływ „atakujących” ich ze wszystkich stron informacji. Nie zawsze potrafią oni odrzucić to, co ma na nich negatywny wpływ. Mało tego, choć wiedzą, że coś jest zakazane, przyciąga ich to i ciekawi. Dlatego tak ważna jest profilaktyka” .

Struktura całej pracy zamknięta została w dwóch częściach. Części teoretycznej, składającej się z dwóch rozdziałów i części empirycznej, w której skład wchodzą również dwa rozdziały.
Rozdział pierwszy to teoretyczne podstawy rozwoju moralnego. Składa się on z dwóch podrozdziałów. Omówione zostały tutaj ogólne zagadnienia dotyczące moralności i rozwoju moralnego człowieka. Scharakteryzowane zostały fazy i teorie rozwoju moralnego.

Drugi rozdział to zagrożenia Internetu w świetle literatury naukowej. Rozdział ten składa się z dwóch podrozdziałów. W pierwszej części tego rozdziału zostały przedstawione i omówione podstawowe elementy Internetu.

W drugiej części rozdziału została przedstawiona analiza zagrożeń, jakie występują podczas korzystania z wyżej wymienionych elementów Internetu.

Trzeci rozdział to założenia metodologiczne badań własnych.

W tym rozdziale omówione zostały podstawy metodologii ze szczególnym uwzględnieniem metod oraz technik zastosowanych w pracy.
Czwarty rozdział to analiza wyników badań własnych. Przedstawione i opracowane zostały tutaj w postaci wykresów, opisów i tabel wyniki badań własnych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print