Jakość kształcenia w edukacji szkolnej

Liczba stron: 32

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp 1

Rozdział I Pojęcie jakości 2

Rozdział II Pojęcie jakości w edukacji 4

Rozdział III Mierzenie jakości pracy szkoły 13

Rozdział IV Podstawy prawne mierzenia jakości pracy szkoły 22

Rozdział V Standardy oceny jakości pracy szkoły 25

Zakończenie 33

Wstęp

Mierzenie jakości pracy w placówkach oświatowych nie jest kwestią no¬wą ani zupełnie nieznaną. W sposób znaczący zaistniało w polskiej rzeczywistości dzięki Programowi TERMIAE oraz Irenie Dzierzgowskiej i Stefanowi Wlazło – osobom, które w ramach wspomnianego projektu opracowały moduł szkoleniowy oraz materiały poświęcone tejże tematyce. Najważniejsze w tej propozycji wydawało się – na wiele sposobów udowadniane – twierdzenie, że mierzenie jakości pracy szkoły jest tak samo ważne dla dyrektorów szkół i szeroko pojętego nadzoru pedagogicznego, jak i dla każdego z nauczycieli, a także uczniów oraz ich rodziców.

Mierzenie jakości nie ma bowiem nic wspólnego z kontrolą, a jeśli nawet bada czyjekolwiek wyniki i osiągnięcia, to nie po to, żeby powiedzieć, kto jest gorszy, a kto lepszy, ale po to, żeby stwierdzić stan rzeczywisty, podkreślić to, co jest dobre i wspólnie zastanowić się, w jaki sposób można zmienić to, co jest złe. Dlatego uczestnicząc świadomie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, powinniśmy być nastawieni tylko na same dobre rezultaty.

Jeżeli dobrze wykonujemy swoją pracę, z pewnością zostanie to dostrzeżone i zostaniemy za to pochwaleni. Jeżeli mamy jakiekolwiek problemy, również zostanie to dostrzeżone i w efekcie będziemy mogli oczekiwać, że ktoś pomoże nam je rozwiązać.

Niniejsza praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy został poświęcony pojęciu jakości w sensie ogólnym, rozdział drugi dotyczy jakości w edukacji, jej celów i zadań. W trzecim rozdziale przedstawiono zasady mierzenia jakości pracy szkoły, czwarty rozdział ukazuje podstawy prawne dotyczące mierzenia jakości pracy szkoły, a piąty – standardy oceny jakości pracy szkół i placówek.

Mierzenie jakości pracy szkoły jest nieustającym procesem, który docelowo przynosi wszystkim same korzyści.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print