Internet jako medium w procesie uczenia się

Liczba stron: 71

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2002

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp.5

Rozdział I Charakterystyka uczenia się
1.1 Proces nauczania w ujęciu tradycyjnym.7
1.2 Media elektroniczne w edukacji.14
1.3 Problemy związane z efektywnym wykorzystaniem programów multimedialnych.23

Rozdział II Sieci komputerowe w edukacji
2.1 Lokalne sieci komputerowe.28
2.2 Globalna sieć komputerowa internet.30

Rozdział III Analiza jakościowa i ilościowa ankiety
3.1 Analiza ilościowa ankiety.46
3.2 Analiza jakościowa ankiety.62

Zakończenie.64
Summary.66
Spis wykresów.68
Załącznik.69
Bibliografia

Wstęp

Czasy, w których przyszło żyć współczesnemu człowiekowi związane są nieodzownie z szybkim rozwojem cywilizacji. Technika, która rozwija się w ogromnym tempie niesie za sobą coraz to nowsze rozwiązania mające służyć i ułatwiać człowiekowi życie.

Komputeryzacja i rozwój globalnej sieci internetowej dają społeczeństwu niemalże nieograniczone możliwości komunikowania się ze światem zewnętrznym, ułatwia załatwianie spraw w codziennym życiu a także umożliwia poszerzanie i zdobywanie wiedzy.

Internet coraz częściej znajduje również zastosowanie w edukacji jako medium w procesie uczenia, stanowi on ogromną skarbnice wiedzy na nurtujące zarówno uczniów jak i nauczycieli tematy. Rosnąca popularność internetu jako narzędzia w procesie nauczania świadczyć może o doniosłej roli jaką może on odegrać w kształtowaniu postaw młodego człowieka, może równocześnie budzić obawy wzrastająca afirmacja dla możliwości jego zastosowania. Obawy te są przede wszystkim udziałem pedagogów, ludzi związanych ze szkolnictwem. Niepokój o możliwość wyparcia i zastąpienia nauczycieli przez internet wydają się więc być znacznie przesadzone. Póki co sieć internetowa nie jest w stanie zastąpić żywego człowieka w procesie nauczania.

Niniejsza praca jest próbą przedstawienia zastosowania i zaadoptowania możliwości sieci internetowych i lokalnych w edukacji. Ma ona za zadanie zobrazować poglądy i opinie uczniów i nauczycieli na temat zastosowania sieci w edukacji, ukazać ich oczekiwania i obawy na powyższy temat.

Część pierwsza pracy poświęcona jest i ma przedstawić charakterystykę procesu nauczania w ujęciu tradycyjnym, to jest takim, który ewoluował na przestrzeni wieków aż do czasów współczesnych, wykorzystując przede wszystkim podręcznik jako źródło poszerzania i zdobywania wiedzy. Pierwsza część pracy ukazuje również próby wdrażania do procesu edukacji współczesnych osiągnięć techniki multimedialnej.

Rozdział drugi w zupełności poświęcony jest sieciom komputerowym ich zastosowaniu i możliwościom zaadoptowania do potrzeb procesu nauczania. Przedstawia on również i obrazuje pozytywne i negatywne skutki jego zastosowania.

Trzecia część niniejszej pracy poświęcona jest ukazaniu faktycznie istniejącej sytuacji w oświacie, ma ona przedstawić opinie uczniów na temat możliwości zastosowania przez nich internetu w procesie nauczania, obawy, oczekiwania adresowane do szkoły, uczniowie dokonują również oceny poziomu wiedzy swoich pedagogów na temat internetu i możliwości ich wykorzystania.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print