Marketing w strukturze organizacyjnej zakładu hotelarskiego

MARKETING W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZAKŁADU HOTELARSKIEGO Rozdział 1 Otoczenie marketingowe hotelu 1.1 Podstawowe elementy otoczenia hotelu. 1.2 Znaczenie i rodzaje informacji. 1.3 Cele i etapy badań marketingowych. Rozdział 2 Działania i instrumenty marketingowe 2.1. Usługa hotelarska jako produkt. 2.2. Ceny w hotelarstwie. 2.3. Dystrybucja i kanały dystrybucji. 2.4. Promocja usług hotelarskich. Rozdział 3 Strategie marketingowe … Czytaj dalej

Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce

JAKOŚĆ USŁUG A KATEGORYZACJA ZAKŁADÓW HOTELARSKICH W POLSCE Wstęp……………………………………………………………………………………………..4 Usługa hotelarska………………………………………………………………………………….5 Zakres usług hotelarskich………………………………………………………………………….6 Kategoryzacja zakładów hotelarskich………………………………………………………………..14 Rozdział pierwszy…………………………………………………………………………………16 Kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce………………………………………………………16 Część gastronomiczna w hotelu…………………………………………………………………….21 Personel hotelu – wymagania………………………………………………………………………..23 Rozdział drugi……………………………………………………………………………………27 Kategoryzacja zakładów hotelarskich we Francji i Niemczech………………………………………..27 Francja…………………………………………………………………………………………..27 Niemcy……………………………………………………………………………………………30 Rozdział trzeci…………………………………………………………………………………..32 Aspekty oceny jakości usług hotelarskich………………………………………………………….32 Punkt widzenia klienta……………………………………………………………………………34 Punkt widzenia … Czytaj dalej