Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych

Liczba stron: 87

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.1

Rozdział I
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w świetle literatury
1.1. Rodzina jako komórka wychowawcza oraz jej problemy…..3
1.1.1. Pojęcie rodziny…..3
1.1.2. Funkcje rodziny…..5
1.1.3. Struktura rodziny…..7
1.1.4. Rodzina dysfunkcyjna…..9
1.1.5. Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych…..11

1.2. Charakterystyka pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy…..16
1.2.1. Geneza pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy…..16
1.2.2. Rodzaje świetlic Polsce…..19
1.2.3. Funkcje świetlicy…..21
1.2.4. Formy, metody i zasady pracy świetlicy…..22
1.2.5. Atmosfera towarzysząca pracy w świetlicy…..26
1.2.6. Współpraca świetlicy ze środowiskiem szkolnym i rodzinnym…..27
1.2.7. Plan pracy świetlicy…..29

Rozdział II
Metodologiczne podstawy pracy
2.1. Cel i przedmiot badań…..34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze, zmienne i wskaźniki…..35
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze.42
2.4. Ogólna charakterystyka terenu badań i próby badawczej…..46

Rozdział III
Funkcje opiekuńczo-wychowawcze świetlicy na przykładzie świetlicy integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- wyniki badań własnych
3.1. Charakterystyka badanej grupy wychowanków…..55
3.2. Prezentacja wyników badań…..58
3.3. Charakterystyka badanej grupy wychowanków…..67
3.4. Prezentacja wyników badań…..69
3.5. Wnioski z badań…..77

Zakończenie.82
Bibliografia.84
Spis wykresów…..86
Aneks…..87

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print