Filologia angielska – gotowe prace z anglistyki

Jest to kierunek typowo humanistyczny. Idealnym kandydatem na filologię angielską  jest osoba, która po pierwsze, bardzo dobrze zna język angielski, po drugie orientuje się nieco w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i USA, lubi czytać oraz nie boi się systematycznej nauki – niestety, na anglistyce trzeba się uczyć systematycznie, jeżeli chcemy zaliczyć rok.

Egzamin wstępny do najłatwiejszych nie należy, a konkurencja jest duża. W ubiegłym roku liczba kandydatów wahała się od 4 na Uniwersytecie Śląskim do 16 na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podstawą egzaminu jest oczywiście język angielski, przy czym forma różni się nieco na poszczególnych uniwersytetach. Dla przykładu, na Uniwersytecie Śląskim obowiązuje test pisemny z języka angielskiego z elementami kultury angielskiej, rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim, a następnie egzamin ustny z języka polskiego i literatury polskiej. Na Uniwersytecie Jagiellońskim, natomiast, zdajemy egzamin wstępny testowy z języka angielskiego z elementami sprawdzianu kontrastywnego polsko – angielskiego i angielsko – polskiego.

Filologia angielska oferuje kilka programów nauczania, w zależności od uniwersytetu: kultura i literatura brytyjska i amerykańska, program tłumaczeniowy, program nauczycielski, językoznawstwo, kulturoznawstwo.

Same studia są trudne, ale przyjemne i ciekawe. Najbardziej popularne przedmioty to literatura brytyjska i amerykańska, historia języka, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, tłumaczenia, historia i kultura Wielkiej Brytanii i USA. Studenci decydujący się na specjalizację nauczycielską mają także pedagogikę, psychologię, teorię uczenia języków obcych, metodykę.

Dla miłośników języka angielskiego, którzy mają raczej ekonomiczne zainteresowania, ciekawą propozycją mogą być Kolegia Języków Biznesu. Zwykle istnieją co prawda niezależnie od filologii angielskiej, jednak mają z nią trochę wspólnego. Choćby to, że po trzyletnich studiach licencjackich w Kolegium, często można kontynuować naukę na zaocznych trzyletnich studiach magisterskich uzupełniających na Filologii angielskiej.

Absolwent Filologii angielskiej ma dosyć szerokie perspektywy zawodowe. Zatrudnienie znajduje jako nauczyciel lub lektor języka angielskiego, tłumacz, copy writer, redaktor, wydawca. Niektórzy absolwenci decydują się na pracę naukową na uczelni. Jeżeli ktoś lubi i umie język angielski, interesuje go zarówno praktyczne, jak i teoretyczne podejście do języka, wybór Filologii angielskiej na pewno nie będzie chybiony.

Poniżej gotowe prace z filologii obcych: