Edukacja zdrowotna w nauczaniu wczesnoszkolnym

Liczba stron: 40

Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Wiedzy Powszechnej

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.
Rozdział I Problematyka w świetle literatury.
1. Ustalenia terminologiczne.
1.1 Zdrowie.
1.2 Edukacja zdrowotna.
1.3 Rys historyczny edukacji zdrowotnej.
1.4 Miejsce edukacji zdrowotnej w podstawie programowej.
1.5 Rola nauczyciela w edukacji zdrowotnej.
Rozdział II Metodologiczne podstawy badań.
2.1 Problemy badawcze.
2.2 Metody i techniki badawcze.
Zakończenie.
Podsumowanie.
Bibliografia.

Wstęp

O wychowaniu zdrowotnym człowieka pisze się teraz bardzo dużo i to nie tylko na gruncie pedagogiki.

Edukacja zdrowotna jest, według M. Demela- integralną składową kształtowania pełnej osobowości człowieka, i w pewnym stopniu staje się jego rzeczywistą samorealizacją. Skoro, więc istotnie człowiek dokonuje swego samookreślenia zdrowia, pytania o jego znaczenie dla człowieka oraz dla świata, w którym żyje w którym tworzy, są pytaniami o sens istnienia, o koncepcję człowieka i świata. Dlatego już od najmłodszych lat należy kłaść duży nacisk na szerzenie, rozwijanie wychowania zdrowotnego, wykształcić w wychowanku chęć włączenia tegoż elementu jako kolejny szczebel samorealizacji i rozwoju.

Aby dziecko mogło dobrze się rozwijać musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, musi z czegoś czerpać wiedzę, inspirację, które pomogą mu poznawać, przeżywać i rozumieć świat, w którym żyje.

Dla dziecka dom rodzinny jest pierwszym środowiskiem wychowawczym, w którym rozwija nawyki i postawy zdrowotne. Na rodzicach spoczywa więc obowiązek wykreowania, ukierunkowania w dziecku na tyle mocnych postaw i dobrych nawyków zdrowotnych, na tyle by dziecko wkraczając w dorosłe życie nie zatraciło ich, lecz jej jeszcze pogłębiało, rozszerzało i kierowało się nimi w życiu.
W dzieciństwie przez rodziców zostały wpojone mi zasady zdrowego, regularnego odżywiania, dbania o higienę osobistą i otoczenia. Rodzice pobudzali moją wyobraźnię, wprowadzali mnie w świat ukazujący ludzkie przeżycia i motywy postępowania.

Na podstawie obserwacji znanych mi rodzin i rozmów z rówieśnikami odnoszę wrażenie, że obecnie coraz częściej zapomina się wprowadzać młodych ludzi w zasady zdrowego stylu życia. Dzieje się tak, dlatego gdyż rodzice pochłonięci są praca, a gdy z niej wrócą są zmęczeni i chcą odpocząć. Młodzi ludzie popadają w nałogi takie jak np: alkoholizm, nikotynizm, a nawet narkotyki. Kolejną sprawą jest rezygnacja ze zdrowego odżywiania na rzecz barów szybkiej obsługi. Czasami dochodzi do całkowitej rezygnacji z odżywiania się, które kończą się chorobami takimi jak anoreksja czy bulimia. Dlatego rodzice powinni bardziej zatroszczyć się o wychowanie i zdrowy styl życia swoich dzieci.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print