Edukacja informatyczna w szkole – wprowadzenie treści dotyczących przygotowania prostych prezentacji z wykorzystaniem dydaktycznej metody projektów

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Politechnika Koszalińska

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy

Spis treści

Wstęp…2

Rozdział I.
Wprowadzenie do edukacji informatycznej.
1.1. Znaczenie edukacji informatycznej w szkole…5
1.2. Prezentacje multimedialne jako nowoczesny środek przekazu…11
1.3. Programy komputerowe wspomagające tworzenie prezentacji multimedialnych…20

Rozdział II.
Prezentacje multimedialne – praktyczne aspekty.
2.1. Przygotowanie i tworzenie materiałów graficznych i tekstowych…27
2.2. Tworzenie prezentacji multimedialnej przy użyciu programu Microsoft PowerPoint…35
2.3. Przykładowe zastosowania prezentacji multimedialnych w nauczaniu…46

Rozdział III.
Dydaktyczna metoda projektów w kontekście prezentacji multimedialnych.
3.1. Wprowadzenie do metody projektów…53
3.2. Zastosowanie metody projektów w edukacji informatycznej…60
3.3. Projektowanie i tworzenie prezentacji multimedialnych jako forma pracy projektowej…70

Rozdział IV.
Doświadczenia z pracy w szkole.
4.1. Wybór efektywnej metody nauczania…77
4.2. Integracja treści programowych z tworzeniem prezentacji multimedialnych…84
4.3. Efekty wdrożenia metody projektów w nauczaniu tworzenia prezentacji multimedialnych…92

Podsumowanie…97
Bibliografia…98
Załączniki…100

Wstęp

Bardzo często szukamy ciekawych form przekazu informacji. Z całą pewnością niejednokrotnie przystępowaliśmy do przygotowania wykładu przed gronem osób. Odbywał się często przy użyciu takich środków jak plansze, rzutniki i notatki prowadzącego. Skutecznym sposobem na uniknięcie pomyłek i przerw w trakcie wykładu jest obecnie użycie komputera i utworzenie prezentacji multimedialnej za pomocą programów oferowanych przez firmy komputerowe.

Przykładowym narzędziem do tworzenia graficznych obrazów na ekranie komputera w postaci notatek utworzonych na slajdach może być program oferowany przez Microsoft. Przy pomocy tego programu, możemy tworzyć pokazy slajdów z różnych obrazów, zdjęć i tekstu.

Przygotowując odpowiednie materiały graficzne i tekstowe możemy tworzyć je samodzielnie przy pomocy edytora grafiki i tekstu wykorzystując własne rozwiązania. Jest to program przystosowany do wczytywania danych z innych programów, np. z arkuszy kalkulacyjnych, dzięki czemu tworzoną prezentację można bardzo szybko uzupełnić istotnymi danymi czy wykresami.

Prezentacje multimedialne są ciekawą formą przedstawienia informacji, a potrzeba jej tworzenia wynika z postępu technologii informacyjnej. Tworzy się rywalizacja między uczniami w poszukiwaniu nowych środków, które wzbudzą zainteresowanie nauczyciela i ucznia. Dobrym sposobem na wzbudzenie zainteresowania osób będących na wykładzie jest utworzenie prezentacji multimedialnej będącej wyzwaniem dla ucznia jak i chwilą przyjemnej pracy podczas kilku godzin lekcji informatyki.

Pracując w szkole, w początkowym etapie swojej pracy musiałam precyzyjnie przygotowywać lekcje, aby nie okazało się, że jestem nauczycielem mało efektywnym. Starając się aby moje lekcje były interesujące poszukiwałam skutecznej metody nauczania, która oddziaływałaby pozytywnie na mojego ucznia. Spośród treści programowych koniecznych do realizacji wyodrębniłam te przyjemne dotyczące na przykład: prostych prezentacji multimedialnych, do których uczeń podchodzi z dużym zaangażowaniem. W realizację tych pierwszych, które są sztywno określone przez program nauczania, wplotłam te przyjemne, które pozwalają się uczniowi wykazać. Bez wątpienia tworzenie prezentacji multimedialnych jest tematem atrakcyjnym, który uczeń z przyjemnością podejmie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print