Depresja wśród młodzieży

Liczba stron: 53

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Zielonogórski

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

WSTĘP 4

Rozdział I Depresja jako choroba cywilizacyjna 6
1. Definicja depresji 6
2. Symptomy depresji 8
2.1. Objawy pierwotne 8
2.2. Objawy wtórne 9
3. Diagnoza depresji 10
4. Klasyfikacja depresji 12
5. Przyczyny depresji 15

Rozdział II Depresja jako przyczyna samobójstw 17
1. Skala zjawiska samobójstw w depresji  17
2. Środowiskowe i inne czynniki ryzyka samobójstwa 21

Rozdział III Leczenie depresji 27
1. Leki przeciwdepresyjne 27
2. Psychoterapia w leczeniu depresji 34

Rozdział IV Profilaktyka chorób afektywnych 42
1. Zapobieganie nawrotom choroby 42
2. Wsparcie ze strony bliskich i przyjaciół 45
2.1. Pojęcie wsparcia 45
2.2. Jak radzić sobie z oporem chorego 46
2.3. Rola rodziny i przyjaciół 48
3. Telefon zaufania 49

ZAKOŃCZENIE 51
SPIS LITERATURY 52
SPIS RYSUNKÓW 53

Wstęp

Obserwując dzisiejsze społeczeństwo zauważyć można, iż jest bardzo duża potrzeba poruszenia tematu depresji, gdyż mało się o niej mówi a choroba ta rozwija się na coraz szerszą skalę. Bardzo mało wiemy o depresji, czynnikach które ją powodują o tym czego doświadcza chory na nią, dlatego tak trudno nam z nią „walczyć”. Już dzisiaj depresja nazywana jest chorobą XXI wieku i dotyczy coraz młodszych osób. Nasz kraj w porównaniu np. do Stanów Zjednoczonych nie jest dobrze rozwinięty pod względem pomocy osobom chorym na zaburzenia psychiczne, tam słyszy się że już 13 letnie dzieci mają swojego psychiatrę i takie podejście jest na porządku dziennym. Natomiast u nas osoba chora wstydzi się pójść do specjalisty z obawy przed społecznym odrzuceniem i przyklejeniem „łatki wariata”. Dlatego też takie osoby pozostają bez pomocy oraz wsparcia co może prowadzić w konsekwencji do bardzo dramatycznych posunięć graniczących z odebraniem sobie życia.

Celem pracy jest przedstawienie choroby jaką jest depresja oraz, – co najważniejsze – sposobów jej leczenia oraz tego w jaki sposób rodzina oraz znajomi mogą pomóc choremu w wyjściu z choroby co wymaga ogromnego zaangażowania z obu stron.

W rozdziale pierwszym przedstawię czym jest depresja oraz jakie są jej symptomy, jak można ją zdiagnozować, sklasyfikować oraz podam przyczyny powstawania depresji.

Drugi rozdział poświęcę na przedstawienie skali zjawiska samobójstw wśród chorych na depresję oraz czynniki, jakie wpływają na ryzyko odebrania sobie życia przez osobę chorą.

Natomiast trzeci rozdział będzie dotyczył leczenia depresji, przedstawię leki przeciwdepresyjne oraz rolę i znaczenie psychoterapii w leczeniu tej choroby.

Czwarty i zarazem ostatni rozdział poświęcę profilaktyce chorób afektywnych. Znajdzie się tam zapobieganie nawrotom choroby, wsparcie ze strony bliskich i przyjaciół chorego, rady dotyczące postępowania z chorym i jego oporem względem leczenia. Oczywiście poruszę rolę rodziny i przyjaciół chorego. Zakończę go podrozdziałem dotyczącym telefonu zaufania, który wielokrotnie jest jedyną szansą dla chorego nie mającego wsparcia z jakiejkolwiek strony.

Literatura na temat depresji jest bogata i obejmuje wiele pozycji książkowych. Najcenniejsze prace są pióra Stanisława Pużyńskiego, dzieło pod redakcją Keith Kramlinger, jak również pozycje autorstwa Deimtri F. Papolos i Janice Papolos. Godne uwagi są również prace Claudii J. Strauss oraz Stuarta Sutherlanda.

Ta praca licencjacka, niestety, nie jest dostępna w całości.

4/5 - (6 votes)
image_pdfimage_print