Czas wolny dziecka w rodzinie i szkole (na przykładzie uczniów szkoły podstawowej)

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu
1.1. Pojęcie czasu wolnego….. 7
1.2. Funkcje czasu wolnego…..10
1.3. Znaczenie czasu wolnego dla uczniów i sposób jego zagospodarowania…..16

Rozdział II
Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego
2.1. Definicja rodziny…..23
2.2. Funkcje rodziny…..27
2.3. Charakterystyka współczesnej rodziny…..33
2.4. Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie…..41

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań …..48
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…..50
3.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach…..54
3.4. Przebieg badań i ich organizacja…..57

Rozdział IV
Czas wolny w rodzinie i szkole w świetle badań własnych
4.1. Charakterystyka badanej populacji…..59
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań…..62

Podsumowanie. Wnioski z badań…..83
Bibliografia…..86
Spis wykresów…..89
Załączniki…..90
Ankieta

Wstęp

Czas wolny dziecka jest bardzo ważny dla jego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. W rodzinie, rodzice powinni zapewnić dziecku odpowiednią ilość czasu na zabawę i relaks, a także na naukę i rozwijanie swoich zainteresowań. W szkole, nauczyciele powinni również zapewnić dzieciom odpowiednią ilość czasu na zabawę i relaks, a także na naukę i rozwijanie swoich zainteresowań. Niektóre szkoły oferują również zajęcia pozalekcyjne, takie jak sport, muzyka lub sztuka, które pozwalają dzieciom rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.

Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele współpracowali, aby zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do rozwoju. Rodzice mogą pomóc dziecku w planowaniu jego czasu wolnego, a nauczyciele mogą dostarczyć informacji o dostępnych zajęciach pozalekcyjnych i pomóc dziecku w wyborze tych, które najlepiej pasują do jego zainteresowań i zdolności.

Ważne jest, aby dziecko miało dostęp do różnorodnych form aktywności fizycznej i zabawy, takich jak zabawy na świeżym powietrzu, sporty zespołowe lub indywidualne, zabawy ruchowe czy też zabawki interaktywne.

Ważne jest również, aby dziecko miało czas na naukę i rozwijanie swoich zainteresowań, na przykład poprzez czytanie książek, rozwiązywanie zadań i gier edukacyjnych, uczestniczenie w konkursach i olimpiadach czy też uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych.

Warto pamiętać, że każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia do planowania jego czasu wolnego. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele dostosowywali swoje działania do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print