Czas wolny uczniów szkół ekonomicznych

Liczba stron: 41

Nazwa Szkoły Wyższej: Kolegium Nauczycielskie w Raciborzu
Rodzaj pracy: licencjacka
Rok oddania: 1999
Zawartość pracy:

PRACA OPISUJE POJECIE CZASU WOLNEGO JEGO SPOŁECZNE ASPEKTY KULTURĘ I WPŁYW NA WYCHOWANIE – CZĘŚĆ BADAWCZA W OPARCIU O ANKIETĘ PRÓBA BADAWCZA 50 OSÓB

SPIS TREŚCI

1. Czas wolny.. 5
pojęcie. 5
funkcje.. 7
historyczne spojrzenie na czas wolny. 11

2. Formy spędzania czasu wolnego.. 13
zachowania w czasie wolnym.. 13
rodzina a czas wolny. 22
rola nauczyciela w kształtowaniu kultury wolnego czasu.. 23

3. Wychowanie młodzieży w czasie wolnym w placówkach
pozaszkolnych. 24
zajęcia pozaszkolne formą wychowania. 26

4. Część badawcza.. 29
badania własne na podstawie ankiety
wnioski.. 34

5. Bibliografia. 36
6. Spis tablic i wykresów. 37
7. Aneks 3

Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print