Czas wolny dzieci szkół podstawowych

Liczba stron: 75

Nazwa Szkoły Wyższej: Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP Szczecin

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:
SPIS TREŚCI

WSTĘP. 5

ROZDZIAŁ I
TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY CZASU WOLNEGO. 7
1. 1. Historyczne spojrzenie na czas wolny. 7
1. 2. Pojęcie czasu wolnego.14
1. 3. Funkcje czasu wolnego.17

ROZDZIAŁ II
PEDAGOGICZNE SPOJRZENIE NA CZAS WOLNY. 22
2. 1. Model wychowania w czasie wolnym. 22
2. 2. Rola wychowawcy w organizowaniu czasu wolnego. 28
2. 3. Rodzina a czas wolny. 33
2. 4. Rówieśnicy, subkultury. 41

ROZDZIAŁ III
INSTYTUCJE ORGANIZUJĄCE CZAS WOLNY. 47
3. 1. Zajęcia pozalekcyjne formą spędzania czasu wolnego.47
3. 2. Placówki pozaszkolne organizatorem czasu wolnego. 56
3. 3. Media a czas wolny. 61
3.3.1.Telewizja. 62
3.3.2. Internet i komputer. 66

ZAKOŃCZENIE. 71
BIBLIOGRAFIA.72

WSTĘP

W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji jesteśmy świadkami szybko zachodzących zmian w życiu człowieka. Zmiany te mogą mieć pozytywny lub negatywny charakter. Wpływom tych zmian ulegają także dzieci i młodzież szkolna. Dlatego też zagadnienie stosunku, a raczej właściwych proporcji pomiędzy dwoma podstawowymi elementami życia ucznia: nauką i wypoczynkiem ma pierwszorzędne znaczenie. Dziecko wstępując do szkoły zaczyna podlegać pewnym rygorom, zmniejsza się jego czas na zabawę i rozrywkę, zwiększeniu ulega wymiar czasu na zajęcia obowiązkowe pracę. Poprzez pracę ucznia rozumie się naukę w szkole, w domu oraz zajęcia w gospodarstwie domowym.

Praca ucznia jest ściśle związana z jego wypoczynkiem. Dla utrzymania właściwego rytmu i uniknięcia niepożądanych zjawisk musi istnieć równowaga pomiędzy wykonywaną pracą a wypoczynkiem. Niewłaściwy rytm pracy i wypoczynku powoduje osłabienie organizmu, zmniejszenie odporności na choroby, szybkie męczenie się, pogorszenie koordynacji nerwowo-mięśniowej, występowanie bóli mięśniowych lub stawowych. Jak widać, z punktu widzenia prawidłowego rozwoju ucznia, nie można oddzielać organizacji pracy od wypoczynku. W praktyce można zauważyć, że problem wypoczynku oddziela się od problemu organizacji pracy ucznia, przy czym stopień zainteresowania pracą ucznia jest większy niż jego wypoczynkiem. Kwestia wolnego czasu oraz jego racjonalnego wykorzystania budzi coraz większe zainteresowanie wśród pedagogów, socjologów, lekarzy.

Niestety, literatura współczesna mało traktuje na temat czasu wolnego. Ze względu na to praca moja, oparta jest w większości na literaturze starszej. Postarałam się jednak poruszyć te zagadnienia, które są nadal aktualne, a jest ich naprawdę wiele.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print