1

Czas wolny dziecka w rodzinie i szkole (na przykładzie uczniów szkoły podstawowej)

Liczba stron: 90

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Zagadnienie czasu wolnego w świetle literatury przedmiotu
1.1. Pojęcie czasu wolnego….. 7
1.2. Funkcje czasu wolnego…..10
1.3. Znaczenie czasu wolnego dla uczniów i sposób jego zagospodarowania…..16

Rozdział II
Rola rodziny w przygotowaniu dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego
2.1. Definicja rodziny…..23
2.2. Funkcje rodziny…..27
2.3. Charakterystyka współczesnej rodziny…..33
2.4. Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie…..41

Rozdział III
Metodologiczne podstawy badań własnych
3.1. Określenie przedmiotu i celu badań …..48
3.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych…..50
3.3. Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach…..54
3.4. Przebieg badań i ich organizacja…..57

Rozdział IV
Czas wolny w rodzinie i szkole w świetle badań własnych
4.1. Charakterystyka badanej populacji…..59
4.2. Analiza i interpretacja wyników badań…..62

Podsumowanie. Wnioski z badań…..83
Bibliografia…..86
Spis wykresów…..89
Załączniki…..90
Ankieta


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!