Bajka telewizyjna a zachowania agresywne u przedszkolaków

Liczba stron: 94

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Wstęp

1. Teorie zachowań agresywnych w perspektywie pedagogicznej
1.1. Agresja a przemoc – próba definicji
1.2. Klasyfikacje zachowań agresywnych
1.3. Przyczyny występowania zachowań agresywnych
1.3.1. Osobowościowe uwarunkowania agresji
1.3.2. Rodzinne uwarunkowania agresji
1.3.3. Polityczno – ekonomiczne uwarunkowana agresji
1.3.4. Wpływ mediów na agresję

2. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym
2.1. Charakterystyka rozwojowa dzieci w wieku przedszkolnym
2.2. Rozwój psychiczny i społeczny dzieci w wieku przedszkolnym
2.3. Rodzaje agresji pojawiające się w wieku przedszkolnym
2.4. Próby przeciwdziałania agresji dziecka w wieku przedszkolnym

3. Wpływ bajki telewizyjnej na rozwój i funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym
3.1. Rola i funkcje mediów
3.2. Oddziaływanie telewizji na dzieci
3.2.1. Pozytywne skutki oddziaływania telewizji na dzieci
3.2.2. Zagrożenia związane z odbiorem telewizji przez dzieci
3.3. Bajka telewizyjna jako specyficzny rodzaj przekazu medialnego
3.4. Pozytywne i negatywne wpływy bajki telewizyjnej na dziecko w wieku przedszkolnym

4. Metodologia badań własnych
4.1. Cel i przedmiot badań
4.2. Problemy badawcze
4.3. Hipotezy robocze pracy
4.4. Metody zastosowane w badaniach
4.5. Organizacja i przebieg badań

5. Wyniki i analiza badań własnych

Zakończenie
Bibliografia

Pomysł tematu pracy magisterskiej narodził się w mojej głowie po obserwacji dzieci przyjaciół, które po zakończeniu bloku bajek telewizyjnych bawiły się w dość nietypowy sposób. Ich zabawa polegała na ustawianiu plastikowych żołnierzyków na dywanie, a następnie na „rozjeżdżaniu” ich samochodem w towarzystwie głośnych okrzyków i ogólnej wesołości. Jeszcze bardziej inspirujące było dla mnie (chociaż jest to dość smutny przykład) to, że w trakcie zabawy dzieci zaczęły się przezywać i w końcu wszystko zakończyło się małą szarpaniną. Pomyślałam wtedy, że wpływ na obserwowane przeze mnie zachowanie agresywne mogły mieć wcześniej oglądane bajki telewizyjne…

Postanowiłam więc poświęcić swoja badania do pracy magisterskiej temu zagadnieniu. Będę próbowała w swojej pracy doszukać się zależności między percepcją bajki telewizyjnej a zachowaniami agresywnymi. Żeby ograniczyć trochę pole badań, postanowiłam skupić się na dzieciach w wieku przedszkolnym, u których oglądanie bajek jest jedną z najważniejszych części spędzania czasu wolnego.

Swoje badania chciałabym oprzeć na trzech metodach badawczych. Pierwszą z nich będzie wywiad skategoryzowany, który chciałabym przeprowadzić z rodzicami dzieci wybranego przedszkola (może nawet dwóch lub trzech placówek – w zależności od wymogów badawczych i liczby dzieci). W wywiadzie tym chcę spytać rodziców, jaki jest ich poziom świadomości na temat bajek, jakie bajki telewizyjne oglądają ich dzieci, ile czasu spędzają dzieci przed telewizorem oraz czy rodzice zauważyli przykłady zachowań agresywnych u swoich dzieci po projekcji niektórych bajek w TV.

Kolejną metodą będzie już badanie ankietowe.

Chciałabym skonstruować własne narzędzie badawcze, czyli autorski kwestionariusz ankiety, w którym zapytam wychowawców dzieci, o zachowania agresywne wśród podopiecznych (w ten sposób będę mogła wyłonić jednostki najbardziej agresywne i być może wprowadzę jeszcze metodę analizy przypadku z tymi dziećmi). Zapytam też wychowawców, czy w zabawach zawierających znamiona przemocy pojawiają się postacie bajkowe i czy dzieci posługują się słownictwem, które zapewne pochodzi z telewizyjnych przekazów.

Najważniejszym punktem moich badań chcę jednak uczynić eksperyment pedagogiczny z dziećmi w wieku przedszkolnym. Będzie on polegał na pokazaniu dzieciom dwóch rodzajów bajek. Jedna będzie „łagodna” i bez śladów agresji (np. Teletubisie), natomiast w drugiej (oczywiście za zgodą rodziców) będą się pojawiały elementy przemocy (wyboru dokonam wśród licznych bajek, które na co dzień puszczane są w telewizji i do których dostęp ma prawie każde dziecko w wieku przedszkolnym).

Później chciałabym sprowokować sytuacje zabawy (już po projekcji bajki), w której mogą, lecz nie muszą wystąpić zachowania agresywne. Obserwacja z tego typu eksperymentu pozwoli mi, mam nadzieję, wyciągnąć ciekawe wnioski na temat zachowań agresywnych po bajce telewizyjnej. Pomysł jest jeszcze jednak w fazie przygotowawczej i na pewno będę musiała szukać inspiracji w literaturze przedmiotowej. Zapewne pomocne będzie opracowywanie trzech pierwszych rozdziałów, czyli części teoretycznej, w której zetknę się z wieloma przykładami badań na ten temat.

Hipotezą badawczą mojej pracy będzie stwierdzenie, że percepcja niektórych bajek telewizyjnych zwiększa prawdopodobieństwo pojawiania się zachowań agresywnych wśród przedszkolaków (na przykład w zabawie). Do tej hipotezy sformułowane będą odpowiednie pytania szczegółowe badań.

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print