Bajka telewizyjna a zachowania agresywne u przedszkolaków

Liczba stron: 94 Rodzaj pracy: magisterska Rok oddania: 2010 Zawartość pracy: Wstęp 1. Teorie zachowań agresywnych w perspektywie pedagogicznej 1.1. Agresja a przemoc – próba definicji 1.2. Klasyfikacje zachowań agresywnych 1.3. Przyczyny występowania zachowań agresywnych 1.3.1. Osobowościowe uwarunkowania agresji 1.3.2. Rodzinne uwarunkowania agresji 1.3.3. Polityczno – ekonomiczne uwarunkowana agresji 1.3.4. Wpływ mediów na agresję 2. … Czytaj dalej