Autyzm jako przejaw niepełnosprawności intelektualnej dziecka

Liczba stron: 66

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp.. 3

Rozdział I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Autyzm jako choroba.. 5
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu.. 12
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem .. 20
1.4. Edukacja dziecka autystycznego.. 23

Rozdział II
Metodologiczne założenia badań własnych.
2.1. Cel oraz przedmiot badań.. 31
2.2. Problemy badawcze .. 32
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze .. 35
2.4. Organizacja i przebieg badań.. 39

Rozdział III
Dziecko autystyczne – studium przypadku.
3.1. Identyfikacja problemu.. 41
3.2. Geneza i dynamika zjawiska..45
3.3. Propozycje rozwiązania problemu.. 52

Zakończenie.. 56
Bibliografia.. 59
Aneks.. 61

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print