Autyzm – studium przypadku

Liczba stron: 81

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp … 4

Rozdział I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu
1. Autyzm jako choroba… 6
1.1. Pojęcie i geneza autyzmu 6
1.2. Badania dotyczące zagadnienia autyzmu… 10
2. Charakterystyka rozwoju dziecka z autyzmem … 14
2.1. Rozwój dziecka z autyzmem … 14
2.2. Niemowlęctwo i wczesne dzieciństwo (0- 36 miesięcy)… 16
2.3. Okres przedszkolny i szkolny… 19
2.4. Adolescencja i dorosłość … 20
2.5. Prognozy rozwojowe … 22
3. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu… 24
3.1. Przyczyny autyzmu … 24
3.1.1. Czynniki genetyczne 24
3.1.2. środowiskowe czynniki ryzyka 26
3.1.3. Szczepienia 27
3.2. Diagnoza autyzmu … 29
3.3. Terapia autyzmu… 30
4. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem… 32
4.1. Rodzice a trudne zachowania dziecka autystycznego … 32
4.2. Skuteczność terapii rodzin w odniesieniu do autyzmu… 35
5. Edukacja dziecka autystycznego … 36
5.1. Przygotowanie dziecka z autyzmem do uczestnictwa w edukacji… 36
5.2. Dziecko z autyzmem w szkole … 37
5.3. Organizacja środowiska szkolnego … 40
5.4. Organizacja pracy kadry pedagogicznej… 41
5.5. Tworzenie zindywidualizowanego programu edukacyjnego… 42

Rozdział II
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań … 44
2.2. Problemy i hipotezy badawcze … 46
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze … 50
2.4. Organizacja i przebieg badań … 58

Rozdział III
Funkcjonowanie dziecka z autyzmem w szkole w świetle wyników badań własnych
3.1. Identyfikacja problemu … 60
3.2. Geneza i dynamika zjawiska… 63
3.2.1. Przyczyna powstania choroby i przebieg edukacji dziecka … 63
3.2.2. Kontekst rodzinny sytuacji dziecka … 65
3.2.3. Rozwój dydaktyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka… 66
3.3. Propozycje rozwiązania problemu. Prognozy … 72

Podsumowanie … 76
Bibliografia… 79
Załączniki… 81

5/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print