Autorytet rodziców i jego znaczenie w wychowaniu dziecka

Liczba stron: 65

Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Rodzina instytucją wychowawczą

1.1 Obraz współczesnej rodziny
1.2 Funkcje wychowawcze rodziny
1.3 Rola rodziny w wychowaniu dziecka
1.4 Style wychowania
1.5 Postawy rodzicielskie
1.6 Rola dziadków w wychowaniu dziecka

Rozdział II. Autorytet rodziców

2.1 Pojęcie i rodzaje autorytetów
2.2 Znaczenie autorytetu w wychowaniu dziecka
2.3 Relacje pomiędzy matką i ojcem
2.4 Przyczyny utraty rodzicielskiego autorytetu
2.5 Współczesne autorytety

Rozdział III. Autorytet w życiu dziecka

3.1 Cel i założenie badań
3.2 Analiza wyników przeprowadzonych badań
3.3 Wnioski

Zakończenie

Bibliografia
Spis rysunków, tabel, wykresów
Aneks

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print