Aspiracje życiowe młodzieży w XXI wieku

Liczba stron: 100

Rodzaj pracy: dyplomowa

Rok oddania: 2019

Spis Treści

Wstęp 3

Rozdział I. Analiza literatury przedmiotu 4
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 4
1.1. Pojecie aspiracji 5
1.1. Typy aspiracji 12
1.2. Poziom aspiracji 25
1.3. Kształtowanie się aspiracji 27

Rozdział II. Problematyka perspektyw życiowych młodego pokolenia 32
2.1 Psychologiczne uwarunkowania planów życiowych młodzieży 33
2.2. Środowiskowo- rodzinne uwarunkowania planów życiowych młodzieży 42
2.3 Rola szkoły w kształtowaniu się perspektyw życiowych 50

Rozdział III. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1 Uzasadnienie wyboru tematu i cel badań 56
3.2 Problemy badawcze 60
3.3 Hipotezy badawcze 64
3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5 Charakterystyka próby badawczej 71

Rozdział IV. BADANY PROBLEM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
Wnioski i postulaty 95

Aneks 96
Bibliografia 104

Aspiracje życiowe młodzieży w XXI wieku uległy zmianie w porównaniu z poprzednimi dekadami. Zmiana stylu życia, kultury i wzorców społecznych wpłynęła na wyobrażenie młodych ludzi o swojej przyszłości. Jednocześnie rozwój technologiczny i globalizacja otworzyły przed nimi nowe możliwości, a także wyzwania.

Obecnie, coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studia wyższe. Według raportu „Polscy studenci 2018” opublikowanego przez firmy doradcze EY i Perspektywy, w 2018 roku 51,4% absolwentów szkół średnich wybrało studia wyższe. Jednocześnie, wiele młodych osób ma również aspiracje dotyczące kariery zawodowej, co przekłada się na rosnące zainteresowanie kierunkami takimi jak IT, marketing, finanse czy zarządzanie.

W XXI wieku młodzi ludzie również coraz częściej kierują swoje aspiracje na cele społeczne i ekologiczne. Zainteresowanie ekologią, ochroną środowiska, działaniami społecznymi czy wolontariatem jest coraz bardziej popularne wśród młodych ludzi. Wielu z nich podejmuje studia na kierunkach związanych z ekologią i ochroną środowiska lub angażuje się w działania społeczne.

Należy jednak zauważyć, że aspiracje życiowe młodzieży zależą również od wielu czynników, takich jak miejsce zamieszkania, sytuacja ekonomiczna, edukacja czy sytuacja na rynku pracy. Dlatego też, młodzi ludzie z mniejszych miast i wsi, o niższych dochodach czy z rodzin o niskim poziomie wykształcenia, często mają ograniczone możliwości w realizacji swoich aspiracji.

Podsumowując, aspiracje życiowe młodzieży w XXI wieku uległy zmianie w porównaniu z poprzednimi dekadami, jednak nadal zależą od wielu czynników. Coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studia wyższe i kieruje swoje aspiracje na cele społeczne i ekologiczne, co stanowi wyzwanie dla władz, szkół i instytucji zajmujących się edukacją i kształceniem młodzieży.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print