Aspiracje życiowe młodzieży w XX wieku

Liczba stron: 100

Rodzaj pracy: dyplomowa
Rok oddania: 2006
Zawartość pracy:

Spis Treści

Wstęp 3

Rozdział I.
Analiza literatury przedmiotu 4
1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 4
1.1. Pojecie aspiracji 5
1.1. Typy aspiracji 12
1.2. Poziom aspiracji 25
1.3. Kształtowanie się aspiracji 27

Rozdział II.
Problematyka perspektyw życiowych młodego pokolenia 32
2.1 Psychologiczne uwarunkowania planów życiowych młodzieży 33
2.2. Środowiskowo- rodzinne uwarunkowania planów życiowych młodzieży 42
2.3 Rola szkoły w kształtowaniu się perspektyw życiowych 50

Rozdział III.
ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH
3.1 Uzasadnienie wyboru tematu i cel badań 56
3.2 Problemy badawcze 60
3.3 Hipotezy badawcze 64
3.4 Metody, techniki i narzędzia badawcze 68
3.5 Charakterystyka próby badawczej 71

Rozdział IV.
BADANY PROBLEM W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
Wnioski i postulaty 95

Aneks 96
Bibliografia 104

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print