Aspiracje i plany życiowe młodzieży licealnej według badań własnych

Liczba stron: 57

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Wstęp..4

Rozdział I
Charakterystyka okresu dorastania
1.1. Miejsce i rola adolescencji w przebiegu ludzkiego życia
1.2 Główne przemiany okresu dorastania ..8
1.3. Poszukiwanie i kształtowanie tożsamości..10
1.4. Rozwój mechanizmów regulujących osobowość.. 11

Rozdział II
Aspiracje i plany życiowe w literaturze przedmiotu
2.1. Pojęcia oraz uwarunkowanie poziomu aspiracji..15
2.2. System wartości ..19

Rozdział III
Podstawy metodologiczne badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań..22
3.2. Problemy i hipotezy badawcze..22
3.3. Zmienne i ich wskaźniki..25
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze..27
3.5. Przebieg i organizacja badań..30

Rozdział IV
Przedstawienie i analiza wyników badań własnych.
4.1.Uwarunkowania aspiracji ze względu na płeć i wiek uczniów..31
4.2.Warunki materialno – bytowe a wybory i aspiracje młodzieży..39
4.3. Wykształcenie rodziców a rodzaj aspiracji młodzieży..43

Zakończenie..49
Bibliografia..51
Źródła internetowe..52
Spis tabel ..53
Ankieta ..54

Wstęp

Długo nie mogłam podjąć decyzji, na jaki temat napiszę pracę licencjacką i jakim obszarem badawczym chciałabym się zajmować. Powodem moich rozterek było to, iż wiele rzeczy budzi moją ciekawość, a zwłaszcza sprawy związane z ludźmi, ich decyzjami i wyborami. W przyszłości chciałabym pomagać młodym ludziom usamodzielniać się. Polegałoby to na tym, że wspólnie z młodym człowiekiem tworzony byłby tzw. Plan usamodzielniania, w którym wyznaczony byłyby zadania i cele, jakie młoda osoba ma osiągnąć, po to , ażeby w przyszłości mogła samodzielnie realizować się zarówno na polu zawodowym jak i w życiu osobistym. Takie osoby trzeba motywować do działania, pomagać w podejmowaniu decyzji, lecz nie wolno decydować za nie. Warto wskazywać różne drogi, lecz nie dokonywać wyboru.

Młodzi ludzie nie zawsze jeszcze wiedzą, czego chcą. Są już prawie dorośli, ale nie są jeszcze dojrzali. Mają mnóstwo pomysłów na własne życie, na marzenia i pragnienia, które czasami są różne od oczekiwań osób, które ich wychowywały. Wtedy często dochodzi do konfrontacji, spięć, nieporozumień. Zdarza się również, że młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą lub nic im się nie chce i nie widzą sensu w podejmowaniu jakichkolwiek działań. Zresztą skąd mają wiedzieć, skoro dotychczas inni podejmowali za nich decyzje i mówili im co jest dla nich najlepsze.

Takich rozterek jest wiele, jak wiele jest problemów stanowiących ciekawy obszar do rozważań. Przecież ci młodzi ludzie niebawem będą decydować o swoim losie i losie społeczeństwa. Będą rodzicami , przekazującymi swoim dzieciom wartości, uczącymi je podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Być może właśnie dlatego interesuje mnie to, jakie młodzi ludzie mają aspiracje, jakie są ich plany życiowe i jakimi wartościami kierują się w życiu. Bo ich postępowanie, decyzje i wybory będą miały również w jakimś stopniu wpływ na moje życie.
Praca składa się z czterech rozdziałów.

W rozdziale pierwszym zajmuję się charakterystyką wieku dorastania oraz opisem poszczególnych faz rozwojowych tego okresu.

W rozdziale drugim przedstawiam pojęcie aspiracji i innych pojęć z tego zakresu. Ponadto prezentuję się również charakterystykę poziomów i rodzajów aspiracji.

Trzeci rozdział opisuje podstawy metodologiczne mojej pracy. Zawiera przyjęte problemy i hipotezy badawcze, zmienne, wskaźniki oraz metody, techniki i narzędzie badawcze.

W rozdziale czwartym przedstawiam wyniki i interpretacje badań własnych dotyczące planów życiowych młodzieży.

Całość pracy zamyka spis bibliograficzny oraz aneks.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print