1

Autorytet rodziców i jego znaczenie w wychowaniu dziecka

Liczba stron: 55

Nazwa Szkoły Wyższej: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp……………………………………………………..…………………………………. 3

I. Rodzina instytucją wychowawczą ……………………………………………………….5

1.1 Obraz współczesnej rodziny………………………………………………………………5
1.2 Funkcje wychowawcze rodziny……………………………………………………………8
1.3 Rola rodziny w wychowaniu dziecka……………………………….……………………11
1.4 Style wychowania…………………………………………………………………………13
1.5 Postawy rodzicielskie………………………………………………………………….….15
1.6 Rola dziadków w wychowaniu dziecka…………………………………………………..18

II. Autorytet rodziców………………………………………………………………………20

2.1 Pojęcie i rodzaje autorytetów………………………………………………..………..…..20
2.2 Znaczenie autorytetu w wychowaniu dziecka…………………………………………….23
2.3 Relacje pomiędzy matką i ojcem………………………………….………..…………….26
2.4 Przyczyny utraty rodzicielskiego autorytetu………………………………………………28
2.5 Współczesne autorytety…………………………………………………………………..32

III. Autorytet w życiu dziecka………………………………………………………………35

3.1 Cel i założenie badań……………………………………………………………………..35
3.2 Analiza wyników przeprowadzonych badań……………………………………………..36
3.3 Wnioski……………………………………………………………………………………44

Zakończenie…………………………………………………………………………………47

Bibliografia……………………………………………………………………………………48
Spis rysunków, tabel, wykresów …………………………………………………………….50
Aneks…………………………………………………………………………………………51


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!