Analiza finansowa przedsiębiorstwa hotelarskiego na przykładzie X

Wstęp Rozdział 1 TEORETYCZNE ASPEKTY ANALIZY FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Istota i cel analizy finansowej 1.2 Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3 Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny przedsiębiorstwa 1.4 Wstępna analiza sprawozdań finansowych Rozdział 2 ROLA I ZNACZENIE ANALIZY FINANSOWEJ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI HOTELOWYMI 2.1 Funkcjonowanie i rodzaje przedsiębiorstw turystycznych 2.2 Istota hotelarstwa oraz charakterystyka usług … Czytaj dalej

Źródła kapitału w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział I. Charakterystyka segmentu małych i średnich przedsiębiorstw 2 1.1. Definicje małej i średniej przedsiębiorczości, małych i średnich przedsiębiorstw 2 1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw według kryteriów ilościowych i jakościowych 7 1.3. Systematyzacja przedsiębiorstw według form organizacyjno – prawnych 16 1.4. Znaczenie małego i średniego przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej 26 Rozdział II. Źródła kapitału w finansowaniu … Czytaj dalej