Zagadnienia organizacyjne i etyczne w pracy instruktora narciarstwa zjazdowego

Wstęp Rozdział I. Etyka 1.1 Etyka 1.2 Etyka zawodowa 1.3 Relacje Etyka a etyka zawodowa Rozdział II. Etyka i organizacja pracy instruktora narciarskiego 2.1 Praca instruktora – kwestie ogólne (charakterystyka pracy, cele, zadania, założenia rodzaje zajęć), które rodzaje zajęć są najbardziej prestiżowe 2.2 Rodzaje uprawnień w narciarstwie zjazdowym (kursy dyplomy, patenty, weryfikacje, unifikacje uprawnień), rywalizacja … Czytaj dalej

Analiza źródeł finansowania działalności inwestycyjnej powiatów woj. podkarpackiego

Wstęp Rozdział I. Ekonomiczno-finansowe instrumenty rozwoju lokalnego 1.1. Instrumenty na rzecz kreowania rozwoju gospodarczego 1.2. Aktywność inwestycyjna samorządu terytorialnego 1.3. Ocena zdolności finansowania inwestycji Rozdział II. Narzędzia oraz potencjalne obszary działalności inwestycyjnej powiatów 2.1 Obszary aktywności inwestycyjnej powiatów 2.2 Źródła finansowania działalności inwestycyjnej powiatów 2.3 Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma realizacji zadań publicznych 2.4 Pomoc publiczna … Czytaj dalej

Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w obszarach górskich na przykładzie gminy Solina

Rozdział I. Czynniki warunkujące rozwój agroturystyki w Gminie Solina 1.1. Walory przyrodniczo-turystyczne 1.2. Walory krajobrazowe 1.3. Walory kulturowe i imprezy kulturalne Rozdział II. Charakterystyka Gminy Solina 2.1. Położenie Gminy 2.2. Klimat Gminy 2.3. Historia Gminy Solina 2.4. Infrastruktura Gminy Ekonomista będzie widział w turystyce ważną dziedzinę gospodarki, pedagog zwracać będzie uwagę na wychowawcze funkcje turystyki, … Czytaj dalej

Społeczne uwarunkowania bezrobocia w Polsce

Wstęp Rozdział I. Bezrobocie jako problem społeczny 1. Pojęcie bezrobocia 2. Rodzaje bezrobocia 3. Społeczne skutki bezrobocia Rozdział II. Przyczyny bezrobocia 2.1. Zmiany na runku pracy 2.2. Mikroekonomiczne przyczyny niedopasowań na rynku pracy 2.2.1. Koszty przyjęć do pracy i zwolnień z pracy 2.2.2. Koszty szkoleń pracowników 2.2.3. Dyskryminacja 2.2.4. Poszukiwanie pracy przez bezrobotnych 2.3. Makroekonomiczne … Czytaj dalej

Skutki polityczne Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE

I. ISTOTA I ZAKRES WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA UNII EUROPEJSKIEJ 3 1.1. Geneza WPZiB 3 1.2. Zakres WPZiB 5 1.3. Organy WPZiB 10 1.3.1. Wysoki Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 10 1.3.2. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa 10 1.3.3. Komórka Planowania i Wczesnego Ostrzegania 11 1.3.4. Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony 12 … Czytaj dalej