Zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie

Wstęp 2

Rozdział I. Kultura, zwyczaje i obyczaje w życiu człowieka 4
1.1. Pojęcie kultury 4
1.2. Tworzenie kultury pracy w firmie 7
1.3. Wpływ kultury pracy na skuteczność w kierowaniu ludźmi 12
1.4. Kultura i jej wpływ na motywację 21
1.5. Pojęcie zwyczaju i obyczaju 23

Rozdział 2. Zwyczaje obchodzone w górnictwie ze szczególnym uwzględnieniem KWB Bełchatów 27
2.1. Zwyczaje w górnictwie 27
2.2. Zwyczaje górnicze obchodzone w Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie 35
2.2.1. Barbórka 35
2.2.2. Comber Babski 36
2.2.3. Karczma Piwna 37
2.2.4. Inne 38

Rozdział 3. Założenia metodologiczne badań 42
3.1. Cel badań 42
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 44
3.3. Charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych 50
3.4. Przebieg i organizacja badań 54
3.5. Charakterystyka próby badawczej 57

Rozdział 4. Wyniki badań 59

Zakończenie i wnioski 69
Bibliografia 74
Spis rysunków 78
Spis tabel 79
Spis wykresów 80
Aneks 81

Celem pracy jest przedstawienie zwyczajów i obyczajów w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. Przedmiotem pracy są zwyczaje i obyczaje w miejscu pracy na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print