Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 131

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp… 4

Rozdział 1
Problematyka agresji wśród młodzieży szkolnej… 6
1.1. Agresja – analiza definicyjna… 6
1.2. Teorie zachowań agresywnych… 11
1.3. Rodzaje zachowań agresywnych … 18
1.4. Czynniki warunkujące agresję… 21
1.4.1 Rodzina, a kształtowanie się zachowań agresywnych… 23
1.4.2. Środowisko szkolne a zachowania agresywne… 25
1.4.3. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań agresywnych… 26
1.4.4. Rola mediów w kształtowaniu się zachowań agresywnych… 27
1.5. Rozmiary zachowań agresywnych w szkole w świetle badań empirycznych… 31
1.6. Zapobieganie i terapia zachowań agresywnych… 35

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych… 41
2.1. Strategia badań … 41
2.2. Przedmiot i cele badań… 42
2.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze… 43
2.4. Zmienne i ich wskaźniki… 47
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze… 52
2.6. Organizacja i przebieg badań… 56

Rozdział 3
Problem agresji wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji… 58
3.2. Rodzaje i częstotliwość występowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej… 60
3.3. Środowisko rodzinne a występowanie zachowań agresywnych… 65
3.4. Środowisko szkolne a występowanie zachowań agresywnych… 81
3.5. Środowisko rówieśnicze a występowanie zachowań agresywnych… 89
3.6. Wpływ mediów na zachowania agresywne… 97

Zakończenie. wnioski z badań… 106
Bibliografia… 110
Spis tabel i wykresów… 114
Załączniki… 117

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print