Zjawisko agresji wśród młodzieży szkolnej

Liczba stron: 131

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp… 4

Rozdział 1
Problematyka agresji wśród młodzieży szkolnej… 6
1.1. Agresja – analiza definicyjna… 6
1.2. Teorie zachowań agresywnych… 11
1.3. Rodzaje zachowań agresywnych … 18
1.4. Czynniki warunkujące agresję… 21
1.4.1 Rodzina, a kształtowanie się zachowań agresywnych… 23
1.4.2. Środowisko szkolne a zachowania agresywne… 25
1.4.3. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań agresywnych… 26
1.4.4. Rola mediów w kształtowaniu się zachowań agresywnych… 27
1.5. Rozmiary zachowań agresywnych w szkole w świetle badań empirycznych… 31
1.6. Zapobieganie i terapia zachowań agresywnych… 35

Rozdział 2
Metodologiczne podstawy badań własnych… 41
2.1. Strategia badań … 41
2.2. Przedmiot i cele badań… 42
2.3. Problemy badawcze i hipotezy robocze… 43
2.4. Zmienne i ich wskaźniki… 47
2.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze… 52
2.6. Organizacja i przebieg badań… 56

Rozdział 3
Problem agresji wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych.
3.1. Charakterystyka badanej populacji… 58
3.2. Rodzaje i częstotliwość występowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej… 60
3.3. Środowisko rodzinne a występowanie zachowań agresywnych… 65
3.4. Środowisko szkolne a występowanie zachowań agresywnych… 81
3.5. Środowisko rówieśnicze a występowanie zachowań agresywnych… 89
3.6. Wpływ mediów na zachowania agresywne… 97

Zakończenie. wnioski z badań… 106
Bibliografia… 110
Spis tabel i wykresów… 114
Załączniki… 117

Wstęp

Agresja wśród młodzieży szkolnej jest jednym z najważniejszych problemów, z którymi borykają się dzisiejsze społeczeństwa. Zjawisko to jest nie tylko szkodliwe dla samych agresorów, ale również dla ofiar i całego otoczenia. Z tego powodu, problem agresji jest jednym z najbardziej pilnych tematów, który wymaga zbadania i zrozumienia. Niniejsza praca magisterska skupia się na analizie problemu agresji wśród młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej.

W pierwszym rozdziale autor dokonuje analizy definicyjnej agresji, przedstawiając różne teorie zachowań agresywnych oraz rodzaje zachowań agresywnych. Przedstawione zostają również czynniki, które warunkują występowanie agresji, w tym rodzina, środowisko szkolne, grupa rówieśnicza oraz media. Autor prezentuje również rozmiary zachowań agresywnych w szkole w świetle badań empirycznych oraz omawia metody zapobiegania i terapii zachowań agresywnych.

W drugim rozdziale przedstawione są metodologiczne podstawy badań własnych. Autor przedstawia strategię badań, przedmiot i cele badań, problemy badawcze i hipotezy robocze, zmienne i ich wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze oraz organizację i przebieg badań.

W trzecim rozdziale autor dokonuje analizy problemu agresji wśród młodzieży gimnazjalnej w świetle wyników badań własnych. W rozdziale tym przedstawiona zostaje charakterystyka badanej populacji oraz rodzaje i częstotliwość występowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej. Autor analizuje także wpływ środowiska rodzinny, środowiska szkolnego, środowiska rówieśniczego oraz mediów na występowanie zachowań agresywnych. W zakończeniu przedstawione zostają wnioski z badań.

Praca ta stanowi ważny wkład w rozwój wiedzy na temat problemu agresji wśród młodzieży szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej. Autor nie tylko analizuje różne teorie zachowań agresywnych, ale również przedstawia wyniki własnych badań, co pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej i precyzyjnej analizy problemu. Praca ta może być przydatna dla nauczycieli, rodziców, psychologów i innych specjalistów, którzy zajmują się problemem agresji wśród młodzieży szkolnej oraz dla osób, które interesują się tym zagadnieniem.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print