Zakupoholizm jako współczesny problem społeczny. Analiza kontekstu rodzinnego

Liczba stron: 108

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…4

Rozdział I
Charakterystyka zakupoholizmu.
1.1. Definicja pojęcia …7
1.2. Cechy zjawiska…10
1.3. Konsekwencje zakupoholizmu…17
1.4. Diagnoza i terapia nałogu… 21

Rozdział II
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
2.1. Istota rodziny…26
2.2. Funkcje i zadania rodziny… 30
2.3. Wychowawcze znaczenie rodziny…35
2.4. Wsparcie rodziny w leczeniu uzależnień …48

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Cel i przedmiot badań..52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…54
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań…58
3.4. Organizacja i teren badań…64

Rozdział IV
Kontekst rodzinny zakupoholizmu w świetle wyników badań własnych.
4.1. Przyczyny zakupoholizmu i emocje towarzyszące niekontrolowanym zakupom…66
4.2. Determinanty zewnętrzne dokonywania zakupów…74
4.3. Sposób zagospodarowania czasu wolnego w rodzinie zakupoholika…85
4.4. Stosunek członków rodziny do zakupoholika…87
4.5. Relacje zakupoholika z rodziną… 90

Podsumowanie…102
Bibliografia… 106
Załącznik… 108

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print