Zakupoholizm jako współczesny problem społeczny. Analiza kontekstu rodzinnego

Liczba stron: 108

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…4

Rozdział I
Charakterystyka zakupoholizmu.
1.1. Definicja pojęcia …7
1.2. Cechy zjawiska…10
1.3. Konsekwencje zakupoholizmu…17
1.4. Diagnoza i terapia nałogu… 21

Rozdział II
Rodzina jako środowisko wychowawcze.
2.1. Istota rodziny…26
2.2. Funkcje i zadania rodziny… 30
2.3. Wychowawcze znaczenie rodziny…35
2.4. Wsparcie rodziny w leczeniu uzależnień …48

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Cel i przedmiot badań..52
3.2. Problemy i hipotezy badawcze…54
3.3. Metody, techniki i narzędzia badań…58
3.4. Organizacja i teren badań…64

Rozdział IV
Kontekst rodzinny zakupoholizmu w świetle wyników badań własnych.
4.1. Przyczyny zakupoholizmu i emocje towarzyszące niekontrolowanym zakupom…66
4.2. Determinanty zewnętrzne dokonywania zakupów…74
4.3. Sposób zagospodarowania czasu wolnego w rodzinie zakupoholika…85
4.4. Stosunek członków rodziny do zakupoholika…87
4.5. Relacje zakupoholika z rodziną… 90

Podsumowanie…102
Bibliografia… 106
Załącznik… 108

Wstęp

We współczesnym świecie, nasyconym komercjalizmem i skupionym na konsumpcji, zakupoholizm staje się coraz bardziej powszechnym problemem społecznym. Nie jest to tylko kwestia indywidualnych wyborów czy preferencji; jest to zjawisko, które niewątpliwie oddziałuje na funkcjonowanie jednostek i ich bliskiego otoczenia, przede wszystkim rodziny. Celem niniejszej pracy magisterskiej jest głębokie zrozumienie zakupoholizmu, nie tylko jako izolowanego zjawiska, ale również jako problemu osadzonego w kontekście rodzinnym.

Zakupoholizm, mimo że często traktowany z lekceważeniem lub ignorowany, jest rodzajem uzależnienia, który może prowadzić do destrukcyjnych konsekwencji finansowych, emocjonalnych i społecznych. Z definicji pojęcia, poprzez cechy zjawiska, aż do konsekwencji, diagnozy i terapii – pierwszy rozdział tego opracowania jest poświęcony kompleksowemu ujęciu zakupoholizmu jako patologii.

O ile jednak sam zakupoholizm jest już powszechnie badanym zjawiskiem, o tyle jego kontekst rodzinny często pozostaje niezbadany. Drugi rozdział koncentruje się na istocie rodziny, jej funkcjach, zadaniach oraz wychowawczym znaczeniu, a także na roli rodziny w leczeniu różnych form uzależnień. Stąd naturalne jest przejście do trzeciego rozdziału, który prezentuje metodologię badań własnych, mających na celu zbadanie wpływu kontekstu rodzinnego na zjawisko zakupoholizmu.

Nie można bowiem ignorować faktu, że zakupoholizm jako zjawisko społeczne jest również wpisane w struktury i relacje rodzinne. Czy rodzina, jako najbliższe otoczenie, jest świadoma problemu? Jakie są determinanty zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na zakupoholizm w kontekście rodzinnym? Czy sposób zagospodarowania czasu wolnego w rodzinie wpływa na tendencje do zakupoholizmu? Jakie są relacje między zakupoholikiem a pozostałymi członkami rodziny? Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć czwarty rozdział pracy.

Założeniem tego opracowania jest więc nie tylko zdiagnozowanie problemu zakupoholizmu w odniesieniu do jednostki, ale również zrozumienie, jak kontekst rodzinny wpływa na powstanie, rozwój i ewentualną terapię tego nałogu. To kompleksowe podejście ma na celu nie tylko zrozumienie samego zjawiska zakupoholizmu, ale również identyfikację możliwości i strategii, które mogą być użyte w pracy terapeutycznej i prewencyjnej.

Niniejsza praca stanowi kompilację badań literaturowych oraz własnych, a jej celem jest przyczynienie się do rosnącego korpusu wiedzy na temat zakupoholizmu i jego wpływu na jednostki oraz ich rodziny. Mam nadzieję, że przyczyni się ona do głębszego zrozumienia tego zjawiska, stanowiąc tym samym narzędzie dla specjalistów, terapeutów, a także dla tych, którzy w jakikolwiek sposób doświadczają tego problemu w życiu codziennym.

Materiały i wyniki przedstawione w tej pracy magisterskiej stanowią podstawę do dalszych badań i dyskusji na temat zakupoholizmu jako współczesnego problemu społecznego. Ostatecznym celem jest bowiem nie tylko diagnoza, ale także zaproponowanie konkretnych, efektywnych rozwiązań, które mogą pomóc w walce z tym rosnącym problemem.

Z uwagi na kompleksowość i interdyscyplinarny charakter problemu, praca korzysta z literatury z różnych dziedzin nauk społecznych i medycznych. Jest to zarówno analiza teoretyczna, jak i empiryczna, oparta na rzetelnych danych i literaturze naukowej, a jej wyniki mogą być użyteczne dla specjalistów z różnych dziedzin: od psychologii i socjologii, przez pedagogikę, aż po nauki medyczne.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print