Zakres i formy przemocy seksualnej wobec dziecka

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Zjawisko przemocy seksualnej próba zdefiniowania i klasyfikacja
1.1. Sposoby rozumienia i rozmiary zjawiska. Podstawowe definicje przemocy seksualnej w świetle literatury
1.2. Przemoc seksualna na podstawie źródeł zastanych
1.3. Czynniki powstawania zaburzeń seksualnych
1.4. Wyobrażenie dziecka krzywdzonego
1.5. Rozpoznawanie przemocy seksualnej (objawy somatyczne, psychologiczne i behawioralne)
1.6. Typy, formy i fazy przemocy seksualnej

Rozdział II. Mechanizm przemocy seksualnej – skala zjawiska, zasięg i zagrożenia
2.1. Molestowanie seksualne jako przejaw okrucieństwa wobec dziecka w rodzinie
2.2. Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie
2.3. Sygnały świadczące o przemocy seksualnej
2.4. Wykorzystywanie dzieci za pośrednictwem Internetu
2.5. Konsekwencje przemocy seksualnej doświadczonej w dzieciństwie w dorosłym życiu

Rozdział III. Etyczno pedagogiczne oraz prawne aspekty
zapobiegania i ochrony przed przemocą seksualną
3.1. Pomoc i interwencja pedagogiczna jako moralne prawo
3.2. Etyczne zasady pomocy psychologicznej
3.3. Diagnozowanie przemocy – leczenie ran
3.4. Strategie przemocy dziecku i postępowanie wobec sprawcy krzywdzenia
3.5. Profilaktyka zagrożeń i ochrona dziecka przed pedofilem w Internecie
3.6. Zadania polskich instytucji w dziedzinie przeciwdziałania przemocy seksualnej w rodzinie
3.7. Współczesne podejście do zjawiska przemocy seksualnej. Perspektywy prawne, moralne, psychologiczne i społeczno polityczne

Wnioski
Zakończenie

Bibliografia
A. Źródła prawa
B. Literatura
C. Czasopisma
D. Witryny internetowe
E. Inne
Aneksy
A. Korespondencja e-mail
B. Artykuły prasowe

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print