Zakres i formy przemocy seksualnej wobec dziecka

Liczba stron: 100

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2005

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. Zjawisko przemocy seksualnej próba zdefiniowania i klasyfikacja
1.1. Sposoby rozumienia i rozmiary zjawiska. Podstawowe definicje przemocy seksualnej w świetle literatury
1.2. Przemoc seksualna na podstawie źródeł zastanych
1.3. Czynniki powstawania zaburzeń seksualnych
1.4. Wyobrażenie dziecka krzywdzonego
1.5. Rozpoznawanie przemocy seksualnej (objawy somatyczne, psychologiczne i behawioralne)
1.6. Typy, formy i fazy przemocy seksualnej

Rozdział II. Mechanizm przemocy seksualnej – skala zjawiska, zasięg i zagrożenia
2.1. Molestowanie seksualne jako przejaw okrucieństwa wobec dziecka w rodzinie
2.2. Mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie
2.3. Sygnały świadczące o przemocy seksualnej
2.4. Wykorzystywanie dzieci za pośrednictwem Internetu
2.5. Konsekwencje przemocy seksualnej doświadczonej w dzieciństwie w dorosłym życiu

Rozdział III. Etyczno pedagogiczne oraz prawne aspekty
zapobiegania i ochrony przed przemocą seksualną
3.1. Pomoc i interwencja pedagogiczna jako moralne prawo
3.2. Etyczne zasady pomocy psychologicznej
3.3. Diagnozowanie przemocy – leczenie ran
3.4. Strategie przemocy dziecku i postępowanie wobec sprawcy krzywdzenia
3.5. Profilaktyka zagrożeń i ochrona dziecka przed pedofilem w Internecie
3.6. Zadania polskich instytucji w dziedzinie przeciwdziałania przemocy seksualnej w rodzinie
3.7. Współczesne podejście do zjawiska przemocy seksualnej. Perspektywy prawne, moralne, psychologiczne i społeczno polityczne

Wnioski
Zakończenie

Bibliografia
A. Źródła prawa
B. Literatura
C. Czasopisma
D. Witryny internetowe
E. Inne
Aneksy
A. Korespondencja e-mail
B. Artykuły prasowe

Wstęp

Celem pracy magisterskiej pt. „Zakres i formy przemocy seksualnej wobec dziecka” jest analiza zjawiska przemocy seksualnej skierowanej przeciwko dzieciom. Praca ma na celu zdefiniowanie i sklasyfikowanie przemocy seksualnej, omówienie skali tego zjawiska, zasięgu oraz zagrożeń, a także przedstawienie etyczno-pedagogicznych i prawnych aspektów zapobiegania i ochrony przed przemocą seksualną.

Praca składa się z trzech rozdziałów, które obejmują zdefiniowanie i klasyfikację przemocy seksualnej, analizę mechanizmu przemocy seksualnej oraz etyczno-pedagogiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy seksualnej.

W pierwszym rozdziale omówione zostaną sposoby rozumienia i rozmiary zjawiska przemocy seksualnej, czynniki powstawania zaburzeń seksualnych, wyobrażenie dziecka krzywdzonego, rozpoznawanie przemocy seksualnej oraz typy, formy i fazy przemocy seksualnej.

Drugi rozdział analizuje molestowanie seksualne jako przejaw okrucieństwa wobec dziecka w rodzinie, mechanizmy rozwoju kazirodztwa w rodzinie, sygnały świadczące o przemocy seksualnej, wykorzystywanie dzieci za pośrednictwem Internetu oraz konsekwencje przemocy seksualnej doświadczonej w dzieciństwie w dorosłym życiu.

Trzeci rozdział koncentruje się na etyczno-pedagogicznych i prawnych aspektach zapobiegania i ochrony przed przemocą seksualną. Omówione zostaną pomoc i interwencja pedagogiczna jako moralne prawo, etyczne zasady pomocy psychologicznej, diagnozowanie przemocy i leczenie ran, strategie przemocy dziecku i postępowanie wobec sprawcy krzywdzenia, profilaktyka zagrożeń i ochrona dziecka przed pedofilem w Internecie oraz zadania polskich instytucji w dziedzinie przeciwdziałania przemocy seksualnej w rodzinie.

Wnioski i zakończenie pracy przedstawią podsumowanie wyników analizy i badania zjawiska przemocy seksualnej wobec dzieci. Praca magisterska zostanie dopełniona bibliografią, zawierającą wykaz źródeł wykorzystanych w opracowaniu, oraz aneksami, w tym korespondencją e-mail i artykułami prasowymi związanych z tematem przemocy seksualnej wobec dzieci.

5/5 - (3 votes)
image_pdfimage_print