Wprowadzenie Euro w krajach Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI

I Wstęp …………………….4
II Geneza jednolitej waluty euro………………..7
2.1 Historia europejskiej integracji walutowej ……………7
2.2 Unia Gospodarcza i Walutowa…………….12
2.3 Podstawy prawne wprowadzenia i funkcjonowania euro……..17
III Banknoty i monety euro………………22
3.1 Symbol euro – €…………………22
3.2 Banknoty euro…………………..23
3.3 Monety euro………………….24
IV Ogólna charakterystyka procesu wprowadzenia euro do obiegu…….27
4.1 Kampania informacyjna w strefie euro……………..27
4.2 Wcześniejsze zaopatrzenie w banknoty i monety euro………29
4.3 Okres podwójnego obiegu walut narodowych i euro…………30
4.4 Kanały wprowadzenia euro do obiegu…………..31
4.5 Wymiana walut narodowych na walutę euro – wycofanie walut narodowych z obiegu…………………..32
V Przygotowania do wprowadzenia euro w Niemczech………35
5.1 Podstawy prawne przejścia na euro ………………36
5.2 Narodowa kampania informacyjna i akceptacja społeczeństwa dla wprowadzeni euro………………….37
5.3 Produkcja oraz zaopatrzenie w banknoty i monety euro………..37
5.4 Przebieg procesu wprowadzenia euro w Niemczech…………38
VI Przygotowania do wprowadzenia euro do obiegu we Włoszech…..41
6.1 Podstawy prawne przejścia na euro………………41
6.2 Narodowa kampania informacyjna i akceptacja społeczeństwa dla wprowadzeni euro………………….42
6.3 Produkcja oraz zaopatrzenie w banknoty i monety euro………..43
6.4 Przebieg procesu wprowadzenia euro we Włoszech………….44
VII Przygotowania do wprowadzenia Euro do obiegu w Słowacji……46
7.1 Podstawy prawne przejścia na euro……………46
7.2 Narodowa kampania informacyjna i akceptacja społeczeństwa
dla wprowadzenia euro………………..47
7.3 Produkcja oraz zaopatrzenie w banknoty i monety euro………..48
7.4 Przebieg procesu wprowadzenia euro na Słowacji…………49
VIII Zakończeni…………………….51
Bibliografia…………………….54

I Wstęp

Celem mojej pracy jest przedstawienie i przybliżenie najważniejszych elementów wprowadzenia euro w krajach Unii Europejskiej. Dnia 1 stycznia 1999 r. międzynarodowy system walutowy został wzbogacony o nową walutę – euro. Był to moment przełomowy w funkcjonowaniu krajów należących do Unii Gospodarczej i Walutowej. Przystępując do Unii Europejskiej kraje te zobowiązały się do przyjęcia wspólnej waluty euro. Zobowiązanie to wypływa jasno z postanowień art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

W niniejszej pracy przedstawiłam historię powstawania wspólnej waluty euro, opisałam zjawiska i wydarzenie które miały wpływ na funkcjonowanie Międzynarodowego Systemu Walutowego. Zaprezentowałam ogólne etapy dochodzenia do Unii Gospodarczej i Walutowej, oraz fazy wprowadzania banknotów i monet euro. Szczególną uwagę poświęciłam na prezentacji waluty europejskiej. W celu uzyskania większej przejrzystości przedstawiłam praktyczne wprowadzenie banknotów i monet od obiegu w Niemczech, Włoszech oraz na Słowacji. Wybierając te państwa sugerowałam się tym, iż są to państwa zróżnicowane, oraz dostępnością literatury na ten temat.

Podstawowymi książkami jakich użyłam do napisania mojej pracy były: „EURO wprowadzenie banknotów i monet do obiegu”, Konrad Szeląg, Biblioteka Menedżerska i Bankowca, Warszawa 2001 r., „Przebieg procesu wprowadzenia banknotów i monet Euro w państwach Unii Gospodarczej i Walutowej”, Glibowska Małgorzata, Pawełczyk Beata, Szcześ Małgorzata, Żogała Marcin, Jakubiszyn Krzysztof, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003 r., „E jak Euro waluta nowej Europy, Joanna Królak – Werwińska, Copyight by Centrum Doradztwa i informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2005 r., użyłam tych książek ponieważ zawarte są w informacje, które wydają mi się ciekawe, pożyteczne i godne zainteresowania. Za ich pomocą jak i również innych publikacji, książek, czasopism, aktów prawnych, ustaw, stron internetowych powstała moja praca.

Na rynek Polski jak i światowy wprowadzono bardzo dużo publikacji poświęconych Unii Europejskiej, a co się z tym wiąże również o tematyce waluty euro. Instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej tworzą podczas swoich obrad bardzo wiele dokumentów i publikacji. Wszystkie te materiały mają służyć zarówno społeczeństwu w celach informacyjnych jak i dla celów własnych tych instytucji, publikacje wytwarzane przez Unię Europejską dzielone są na dwie kategorie: dokumenty i publikacje. Należy również pamiętać iż na rynek wydawanych jest bardzo dużo różnych publikacji w formie książek, ulotek oraz broszur.

Pisząc pracę skorzystałam z metody analityczno – opisowej oraz porównawczej. Rozpoczynając pisać niniejszą pracę określiłam sposób działania oraz strategię pisania. Zapoznałam się z istniejącą literaturą i rozważałam co ma zawierać moja praca. Opracowałam plan pracy oraz porównałam różne aspekty wprowadzenia euro do obiegu w trzech różnych państwach.

Podstawowe pojęcia, które często będą używane w mojej pracy to: Euro – nazwa waluty europejskiej w krajach członkowskich Europejskiej Unii Walutowej, wspólna jednolita waluta europejska, od 1 stycznia 2002 r. euro stało się jedynym środkiem płatniczym na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej Unia Europejska – nowy typ związku między państwami, do głównych zadań UE należy organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Natomiast do głównych celów UE należy: zapewnienie bezpieczeństwa, postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona własności praw i interesów obywateli.

Integracja walutowa w ramach UE – jest to proces postępujący w sposób ciągły, choć w zróżnicowanym tempie, stanowiący część procesu ogólnej integracji gospodarczej. Integracja walutowa (jako proces) prowadzić ma do pełnej wymienialności walut krajów członkowskich po nieodwracalnie stałych (sztywnych) kursach i/lub do zastąpienia tych walut walutą wspólną. Unia Gospodarcza i Walutowa- UGW (Economic and Monetary Union- EMU), w jej ramach wprowadzono wspólną walutę euro. Ustanowienie UGW można zaliczyć do najważniejszych wydarzeń w Europie w XX wieku. Jej charakter ustawia ją wśród najważniejszych wydarzeń ekonomicznych jak i politycznych w dotychczasowej historii kontynentu europejskiego.

Banknoty i monety euro zastąpiły dwanaście walut narodowych krajów członkowskich UGW: szylinga austriackiego, franka belgijskiego, markę fińską, franka francuskiego, drachmę grecką, pesetę hiszpańską, guldena holenderskiego, funta irlandzkiego, franka luksemburskiego, markę niemiecką, escudo portugalskie i lira włoskiego. Dnia 1 stycznia 2002 r. powstał jednolity obszar walutowy 12 krajów członkowskich Unii Gospodarczej i Walutowej, zwany potocznie „Eurolandem” .

Liczba stron 56
Nazwa Szkoły Wyższej
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2009
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print