Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych

Liczba stron: 79

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp … 4

Rozdział I.
Edukacja dziecka niepełnosprawnego w szkole
1.1. Niepełnosprawność dziecka … 7
1.1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności …7
1.1.2. Kryteria oceny oraz stopnie niepełnosprawności … 11
1.2 Edukacja dziecka niepełnosprawnego… 17
1.2.1. Szkoła jako środowisko wychowawcze … 17
1.2.2. Niepełnosprawność a specjalne potrzeby edukacyjne … 26
1.2.3. Edukacja integracyjna jako forma kształcenia dzieci niepełnosprawnych … 30

Rozdział II.
Metodologiczne założenia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań … 36
2.2. Problemy i hipotezy badawcze …38
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze … 42
2.4. Przebieg i organizacja badań … 47

Rozdział III.
Wpływ środowiska szkolnego na rozwój dzieci niepełnosprawnych w świetle wyników badań
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji … 49
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań … 51
3.3. Wnioski z badań … 67

Zakończenie … 69
Bibliografia … 72
Spis tabel i wykresów … 76
Załącznik …77

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print