Wpływ środowiska rodzinnego i szkoły na sukcesy i niepowodzenia w nauce dzieci i młodzieży

Liczba stron: 58

Nazwa Szkoły Wyższej: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2003

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Przeobrażenia społeczne we współczesnej polskiej rodzinie.
1.1. Zadania i funkcje rodziny.
1.2. Ewolucja rodziny współczesnej.
1.3. Konflikty rodzinne i przemoc w opinii specjalistów i młodzieży. Ich przyczyny i rodzaje.
2. Wpływ środowiska rodzinnego na niepowodzenia i sukcesy szkolne młodzieży.
2.1. Warunki społeczne jako przyczyna niepowodzeń i sukcesów szkolnych.
2.2. Emocjonalne przyczyny niepowodzeń.
2.3. Nawiązywanie i rozwijanie współpracy między rodzicami a szkołą.
3. Środowisko szkolne a niepowodzenia uczniów.
3.1. Intelektualne przyczyny niepowodzeń szkolnych.
3.2. Drugoroczność a powodzenia i niepowodzenia szkolne.
3.2. Nauczyciel i wychowawca a współpraca z uczniami w ramach współczesnego systemu dydaktyczne.
Zakończenie.
Bibliografia.

WSTĘP

Niepowodzenia szkolne to bardzo ważny czynnik w pedagogice, w pracy nauczyciela, pedagoga, czy psychologa szkolnego. Aby osiągnąć sukces w pracy dydaktycznej, w kształceniu uczniów ważne jest, aby zrozumieć istotę tego problemu.

W swojej pracy chciałabym zwrócić uwagę na przyczyny niepowodzeń, sposoby zapobiegania im i ich minimalizowania. Chcę wykazać złożoność problemu i to, jak bardzo jest on skomplikowany, a w ramach jego łączą się poszczególne elementy. Nie można rozpatrywać tylko jego części, jeżeli nie zna się całości.

Do przeanalizowania tych zjawisk chciałabym posłużyć się literaturą fachową, pracami najwybitniejszych polskich i zagranicznych teoretyków i praktyków z dziedziny pedagogiki, psychologii rozwoju i metodyki. Istotne dla mnie jest wykazanie różnych podejść pedagogicznych. Najczęściej różnice te ujawniają się w podejściu klasyków przedwojennych i w podejściu współczesnym. Jednak niektóre analizy i podejścia metodyczne zachowały do dziś swoją aktualność, jako jedne z wielu teorii, z którymi możemy się zgodzić lub nie.

Innym źródłem, którym chciałabym się posłużyć w swojej pracy są czasopisma specjalistyczne, artykuły naukowe. Wiele z nich opiera się na publikacjach naukowych i stanowi kwintesencję analizowanego problemu. W artykułach tych mogłam zaznajomić się z poglądami nauczycieli, pedagogów z wieloletnim doświadczeniem. Niektóre z nich stanowiły dla mnie materiał porównawczy z moimi doświadczeniami jako nauczyciela i wychowawcy. Ciekawym źródłem informacji na temat niepowodzeń jest internet, zarówno pod względem ogólnej wiedzy, jak i bardziej fachowej.

Ważnym elementem w mojej pracy jest zamieszczenie moich własnych doświadczeń z pracy jako nauczyciel. Posłużenie się przykładami związanymi z moją pracą wychowawczą ma służyć głębszej analizie danego problemu.

Część pierwsza to przedstawienie zagadnień ogólnych, bez których rozpatrywanie problemu jest niemożliwe. Istotną bowiem sprawą jest poznanie mechanizmów funkcjonowania rodziny, jej podstawowych funkcji. Chcę wykazać, że rodzina jest bezpośrednią przyczyną występowania niepowodzeń szkolnych, a zachwianie jej podstawowych funkcji prowadzić może do trwałych w skutkach problemów.

Druga część to omówienie jednych z bardziej istotnych dla jednostki przyczyn niepowodzeń szkolnych- wpływu rodziny. Chciałam tu zwrócić uwagę na warunki społeczne i emocjonalne jako elementy wpływu rodziny. W rozdziale tym spróbuję przedstawić niektóre możliwości zapobiegania tym niepowodzeniom.

W ostatniej części chciałabym skupić się na środowisku szkolnym i opisać jego korzystny wpływ na walkę z omawianym problemem, a także zaznaczyć jego nieskuteczność w niektórych sytuacjach

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print