Wpływ rozwodu rodziców na stosunki społeczne dziecka w wieku adolescencji

Liczba stron: 114

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I: Rodzina i kryzysy małżeńskie
1.1. Definicja, struktura i funkcje rodziny
1.2. Kierunki rozwoju współczesnych rodzin
1.3. Wpływ postaw rodzicielskich i stylów wychowania na rozwój dziecka
1.4. Kryzys w małżeństwie
1.5. Czynniki trwałości rodziny i przyczyny kryzysów
1.6. Obszary konfliktowe rodziny
1.7. Rozwód: przyczyny i skutki

Rozdział II: Metodologia badania
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy badawcze
2.3. Metody badawcze w metodologii badań pedagogicznych
2.4. Techniki i metody badawcze zastosowane w pracy
2.5. Opis procesu badawczego

Rozdział III: Analiza badań własnych
3.1. Analiza ilościowa danych
3.2. Analiza jakościowa danych
3.3. Sytuacja emocjonalna, społeczna i wychowawcza dziecka w rodzinie rozbitej
3.4. Formy pomocy i wsparcia dla dzieci z małżeństw rozwiedzionych

Zakończenie

Bibliografia

Aneks: Kwestionariusz ankiety

Małżeństwo rodzina zapewne jest fascynującym, radosnym niewyczerpanym źródłem satysfakcji, co jest przypuszczalnie miłym sposobem na życie. Z tym, że trudne momenty – kryzysy małżeńskie, rodzinne dzielą i oddalają. Rozejście się rodziców jest dla ich dziecka gwałtownym wstrząsem emocjonalnym. Nie zawsze jest ono w stanie pojąć, dlaczego dotychczas ich kochający się rodzice, którzy zawsze byli razem nagle postanawiają się rozejść i żyć każde swoim życiem. Wrogość i nienawiść, którą dzieci niejednokrotnie obserwują i której są świadkami, przenosi się na ich zachowania, które staja się negatywne zarówno w rodzinie jak i poza nią.

Dlatego postanowiłam w swojej pracy podjąć temat sytuacji dziecka w kontekście rozwodu ich rodziców.

Niemniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiono zagadnienia teoretyczne związane z pojęciem rodziny, jako grupy społecznej. Przedstawiono, więc pojęcia takie jak: definicja oraz struktura rodziny, funkcje rodziny by zakończyć tematem dotyczącym kierunków rozwoju współczesnych rodzin. Kolejno wpływu na wychowanie dziecka, znaczenie postaw rodzicielskich i stylów wychowania w rodzinie. Podjęto temat kryzysu w małżeństwie. Aby rozszerzyć ten problem wymieniono czynniki trwałości rodziny by skonfrontować go z przyczynami kryzysów w rodzinie. Następnie omówiono obszary konfliktowe rodziny by zakończyć ten rozdział tematem rozwodu, jego przyczyn i skutków.

Ostatni punkt traktuje o funkcjonowaniu dziecka w rozwiedzionym małżeństwie. Podjęto rozważania na temat zagadnienia sytuacji emocjonalnej, społecznej oraz wychowawczego dziecka w rodzinie rozbitej. Na koniec opisano formy pomocy i wsparcia dla dzieci z małżeństw rozwiedzionych. Kolejny drugi rozdział to metodologia w której przedstawiono zarówno zagadnienia związane z pojęciem metodologia takie jak przedmiot i cel badań, problemy badawcze wymieniono i opisano metody badawcze w stosowane metodologii badan pedagogicznych,opisano techniki oraz szczegółowo przedstawiono i opisano metody techniki problemy badawcze którymi posłużono się w danej pracy.

Natomiast trzeci rozdział to analiza badań własnych, w której dane zdobyte podczas badań własnych zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej.

Oprócz tego dana praca zawiera bibliografię, w której zawarte są wydawnictwa zwarte oraz czasopisma naukowe. Ponadto na końcu znajduje się kwestionariusz ankiety, który wykorzystywany był przy zbieraniu danych.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print