Wpływ rozwodu rodziców na stosunki społeczne dziecka w wieku adolescencji

Liczba stron: 114

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2009

Zawartość pracy:

Małżeństwo rodzina zapewne jest fascynującym, radosnym niewyczerpanym źródłem satysfakcji, co jest przypuszczalnie miłym sposobem na życie. Z tym, że trudne momenty – kryzysy małżeńskie, rodzinne dzielą i oddalają. Rozejście się rodziców jest dla ich dziecka gwałtownym wstrząsem emocjonalnym. Nie zawsze jest ono w stanie pojąć, dlaczego dotychczas ich kochający się rodzice, którzy zawsze byli razem nagle postanawiają się rozejść i żyć każde swoim życiem. Wrogość i nienawiść, którą dzieci niejednokrotnie obserwują i której są świadkami, przenosi się na ich zachowania, które staja się negatywne zarówno w rodzinie jak i poza nią.

Dlatego postanowiłam w swojej pracy podjąć temat sytuacji dziecka w kontekście rozwodu ich rodziców.

Niemniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym omówiono zagadnienia teoretyczne związane z pojęciem rodziny, jako grupy społecznej. Przedstawiono, więc pojęcia takie jak: definicja oraz struktura rodziny, funkcje rodziny by zakończyć tematem dotyczącym kierunków rozwoju współczesnych rodzin. Kolejno wpływu na wychowanie dziecka, znaczenie postaw rodzicielskich i stylów wychowania w rodzinie. Podjęto temat kryzysu w małżeństwie. Aby rozszerzyć ten problem wymieniono czynniki trwałości rodziny by skonfrontować go z przyczynami kryzysów w rodzinie. Następnie omówiono obszary konfliktowe rodziny by zakończyć ten rozdział tematem rozwodu, jego przyczyn i skutków.

Ostatni punkt traktuje o funkcjonowaniu dziecka w rozwiedzionym małżeństwie. Podjęto rozważania na temat zagadnienia sytuacji emocjonalnej, społecznej oraz wychowawczego dziecka w rodzinie rozbitej. Na koniec opisano formy pomocy i wsparcia dla dzieci z małżeństw rozwiedzionych. Kolejny drugi rozdział to metodologia w której przedstawiono zarówno zagadnienia związane z pojęciem metodologia takie jak przedmiot i cel badań, problemy badawcze wymieniono i opisano metody badawcze w stosowane metodologii badan pedagogicznych,opisano techniki oraz szczegółowo przedstawiono i opisano metody techniki problemy badawcze którymi posłużono się w danej pracy.

Natomiast trzeci rozdział to analiza badań własnych, w której dane zdobyte podczas badań własnych zostały poddane analizie ilościowej i jakościowej.

Oprócz tego dana praca zawiera bibliografię, w której zawarte są wydawnictwa zwarte oraz czasopisma naukowe. Ponadto na końcu znajduje się kwestionariusz ankiety, który wykorzystywany był przy zbieraniu danym

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print