Wpływ mediów (telewizji) na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej

Liczba stron: 77

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 4

Rozdział I
Wpływ telewizji na rozwój fizyczny młodzieży
szkolnej w ujęciu teoretycznym…..6
1.1. Rozwój uczniów w wieku gimnazjalnym….. 6
1.2. Społeczne oraz wychowawcze wartości sportu ….. 14
1.3. Wpływ telewizji na wychowanie dzieci i młodzieży…..24

Rozdział II
Metodologia badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań…..31
2.2. Problemy i hipotezy badawcze….. 32
2.3. Metody, techniki i narzędzia badań…. 36
2.4. Przebieg, organizacja i teren badań…. 39

Rozdział III
Wpływ telewizji na rozwój fizyczny młodzieży szkolnej w świetle badań.
3.1. Charakterystyka badanej grupy młodzieży….. 41
3.2. Aktywność fizyczna uczniów w czasie wolnym ….. 44
3.3. Motywy podejmowania aktywności fizycznej przez uczniów….. 52
3.4. Wpływ mediów na formy spędzania czasu wolnego ….. 53
3.5. Wpływ mediów na rozwój fizyczny młodzieży….. 57

Zakończenie.
Wnioski z badań….. 65
Bibliografia….. 68
Spis wykresów….. 71
Aneks….. 73

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print