Wpływ mediów na dzieci w wieku szkolnym

Liczba stron: 62

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2010

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I Media a funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym

1.1. Wpływ mediów na życie współczesnej rodziny
1.2. Telewizja i inne media a funkcja wychowawcza rodziny
1.3. Dominacja telewizji i Internetu w środowisku wychowawczym dziecka
1.4. Kształtowanie postaw wobec mediów w środowisku rodzinnym

Rozdział II Metodologia badań własnych

2.1. Określenie przedmiotu i celu badań
2.2. Sformułowanie problemów i hipotez badawczych
2.3. Metoda, technika i narzędzia zastosowane w badaniach
2.4. Dobór i charakterystyka badanej próby
2.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział III Analiza wyników badań

3.1. Poznawczy wpływ mediów na uczniów w wieku szkolnym
3.2. Kształcący wpływ mediów na uczniów wieku szkolnym
3.3. Wychowawczy wpływ mediów na uczniów w wieku szkolnym

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print