Walory edukacyjne muzykoterapii

Liczba stron: 78

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2014

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp ..5

Rozdział I.
Muzykoterapia w ujęciu teoretycznym
1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojęć .. 7
1.2. Zainteresowania muzykoterapią przez różne dziedziny nauki..10
1.3. Rodzaje muzykoterapii .. 12
1.4. Rys historyczny muzykoterapii.. 16
1.5. Możliwości zastosowania muzykoterapii w edukacji..22
1.5.1. Muzyka jako element nauczania w pedagogice ..22
1.5.2. Wychowanie „przez rytm”. Muzyka w „super nauczaniu” ..23
1.5.3. Inne aspekty edukacyjne muzykoterapii ..26

Rozdział II.
Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań..9
2.2. Problemy i hipotezy badawcze..32
2.3. Metody techniki i narzędzia badawcze..35
2.4. Organizacja i zakres badań..38

Rozdział III.
Walory edukacyjne muzykoterapii w świetle wyników badań własnych
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji..41
3.2. Analiza i interpretacja uzyskanego materiału empirycznego..48
3.3. Wnioski badawcze..61

Bibliografia..67
Spis tabel..70
Spis wykresów..71
Załączniki..72

5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print