Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych

Liczba stron: 56

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych pojęć

1.1 Młodzież – definicja  5
1.2 Patologia społeczna charakterystyka  7
1.3 Uzależnienie internetowe – definicja 11
1.4 Mass media 14
1.4.1 Podział mass mediów 15
1.4.2 Rola mass mediów 16
1.5 Różnica między uzależnieniem a patologią …19

Rozdział 2 Media jako źródła uzależnień

2.1 Wpływ mass mediów na rzeczywistość społeczną 21
2.2 Zagrożenie kreowane przez mass media 28
2.2.1 Agresja w telewizji 33

Rozdział 3 Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży

3.1 Przyczyny uzależnień 35
3.2 Uzależnienie od Internetu 36
3.2.1 Podtypy zaburzenia 37
3.2.2 Fazy powstawania uzależnienia 38
3.2.3 Objawy uzależnienia 39
3.2.4 Konsekwencje uzależnienia 40
3.2.5 Test Kimberly Young 40
3.2.6 Liczba uzależnionych od sieci 41
3.3 Uzależnienie od telewizji 43
3.3.1 Objawy uzależnienia od telewizji 44
3.4. Uzależnienie od gier komputerowych 47
3.4.1 Cechy gier komputerowych 48
3.4.2 Rodzaje gier 49
3.4.3. Rodzaje uzależnienia 50

Zakończenie 53
Bibliografia 55

Wstęp

Uzależnienie od mass mediów, takich jak Internet, telewizja i gry komputerowe, stanowi istotny problem społeczny, zwłaszcza wśród młodzieży. W związku z rosnącą liczbą osób uzależnionych od mediów, warto przyjrzeć się temu zjawisku jako patologii społecznej. Celem niniejszej pracy licencjackiej jest analiza uzależnienia od mass mediów wśród młodzieży, uwzględniając przyczyny, objawy i konsekwencje tego zjawiska.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział omawia podstawowe pojęcia związane z młodzieżą, patologią społeczną, uzależnieniem internetowym i mass mediami. Przedstawione zostaną definicje oraz charakterystyka tych zagadnień, w tym różnice między uzależnieniem a patologią.

Rozdział drugi skupia się na mediach jako źródłach uzależnień. Omówiony zostanie wpływ mass mediów na rzeczywistość społeczną oraz zagrożenia kreowane przez mass media, w tym agresję w telewizji.

Trzeci rozdział dotyczy uzależnienia od mass mediów wśród młodzieży. Przedstawione zostaną przyczyny uzależnień, uzależnienie od Internetu, telewizji i gier komputerowych, wraz z ich podtypami, fazami powstawania, objawami, konsekwencjami i liczbą osób dotkniętych uzależnieniami.

W zakończeniu pracy zostaną podsumowane wyniki analizy oraz wnioski dotyczące uzależnienia od mass mediów jako patologii społecznej wśród młodzieży. Praca ta ma na celu zwrócenie uwagi na ten istotny problem społeczny oraz zachęcić do dalszych badań i działań mających na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od mediów wśród młodych ludzi.

3.7/5 - (4 votes)
image_pdfimage_print