Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży jako patologia społeczna na przykładzie Internetu, telewizji i gier komputerowych

Liczba stron: 56

Nazwa Szkoły Wyższej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2008

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………..3

Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych pojęć

1.1 Młodzież – definicja………………………………………………………….. …5
1.2 Patologia społeczna charakterystyka………………………………………….. …7
1.3 Uzależnienie internetowe – definicja…………………………………………. 11
1.4 Mass media……………………………………………………………………. 14
1.4.1 Podział mass mediów………………………………………………………15
1.4.2 Rola mass mediów…………………………………………………………16
1.5 Różnica między uzależnieniem a patologią…………………………………. …19

Rozdział 2 Media jako źródła uzależnień

2.1 Wpływ mass mediów na rzeczywistość społeczną……………………………..21
2.2 Zagrożenie kreowane przez mass media………………………………………..28
2.2.1 Agresja w telewizji……………………………………………………..33

Rozdział 3 Uzależnienie od mass mediów wśród młodzieży

3.1 Przyczyny uzależnień……………………………………………………………35
3.2 Uzależnienie od Internetu………………………………………………………36
3.2.1 Podtypy zaburzenia……………………………………………………….37
3.2.2 Fazy powstawania uzależnienia…………………………………………..38
3.2.3 Objawy uzależnienia…….………………………………………………..39
3.2.4 Konsekwencje uzależnienia………………………………………………40
3.2.5 Test Kimberly Young…………………………………………………….40
3.2.6 Liczba uzależnionych od sieci……………………………………………41
3.3 Uzależnienie od telewizji………………………………………………………..43
3.3.1 Objawy uzależnienia od telewizji…………………………………………44
3.4. Uzależnienie od gier komputerowych………………………………………….47
3.4.1 Cechy gier komputerowych……………………………………………….48
3.4.2 Rodzaje gier………………………………………………………………49
3.4.3. Rodzaje uzależnienia…………………………………………………….50

Zakończenie……………………………………………………………………53
Bibliografia……………………………………………………………………………55