Zapożyczenia francuskie we współczesnym języku serbskim

Spis Treści WSTĘP 3 1.1. Definicja zapożyczenia 4 1.2. Etymologia wyrazów zapożyczonych 5 1.3. Wymowa i transkrypcja wyrazów zapożyczonych 6 1.4. Skróty słownikowe 7 2. HISTORIA KONTAKTÓW SERBSKO-FRANCUSKICH 8 3. SŁOWNIK ZAPOŻYCZEŃ Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 13 4. ADAPTACJA ZAPOŻYCZEŃ FRANCUSKICH W JĘZYKU SERBSKIM 67 4.1. Adaptacja fonetyczna 67 4.2. Adaptacja graficzna 77 4.3. Adaptacja morfologiczna … Czytaj dalej