Powstanie i rozwój firmy na przykładzie operatora telefonii przewodowej XXX Spółka Akcyjna

SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES PRACY WSTĘP ROZDZIAŁ I. UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA FIRMY 1.1 Przesłanki lokalizacji firmy 1.2 Wpływ różnic branżowych na lokalizację 1.2.1 Sfera usług 1.2.2 Handel detaliczny 1.3 Wpływ analizy rynku na lokalizację 1.4 Wybór formy prawnej 1.4.1 Forma prawna 1.4.2 Przedsiębiorstwo jednoosobowe 1.4.3 Spółka cywilna 1.4.4 Handlowe spółki osobowe 1.4.5 Spółka handlowa jawna … Czytaj dalej