Dostosowanie systemu bankowego w Polsce do norm Unii Europejskiej

Wstęp  3 ROZDZIAŁ I. Analiza instytucjonalna i prawna systemu bankowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej 5 1.1. Narodowy Bank Polski jako bank centralny państwa 13 1.2. Zadania i funkcje banku centralnego 17 1.3. Struktura sektora bankowego 25 1.4. Polski sektor bankowy, a regulacje unijne 33 1.5. Zgodność obowiązującego prawa bankowego z dyrektywami Unii … Czytaj dalej