TAEKWON-DO jako forma aktywności fizycznej i element stylu życia

Liczba stron: 89

Nazwa Szkoły Wyższej: Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

SPIS TREŚCI

WSTĘP……………………… 3
ROZDZIAŁ I. RAMY TEORETYCZNE …………… 5
1.1 NOWOCZESNOŚĆ I KULTURA …………….. 5
1.2. SOCJOLOGICZNE ROZUMIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU………. 9
1.3. STYL ŻYCIA …………………. 14
1.4. SZTUKI I SPORTY WALKI …………….. 21
1.5. DOJANG JAKO GRUPA SPOŁECZNA………….. 25
1.6. MOTYWACJA ……………….. 28
1.7. ZARYS HISTORII KOREI ……………… 29
1.8. GENEZA I CHARAKTERYSTYKA TAEKWON-DO. …………. 32

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH … 40
2.1 PRZEGLĄD DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ…………… 41
2.2. PROBLEMY BADAWCZE, PYTANIA. …………… 43
2.3. ORGANIZACJA BADAŃ WŁASNYCH …………… 43

ROZDZIAŁ 3. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ………. 45
3.1. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI………… 45
3.2. ANALIZA ODPOWIEDZI……………….. 48
3.3. EFEKTY TRENINGU TAEKWON-DO…………… 62

PODSUMOWANIE ………………….. 79
BIBLIOGRAFIA…………………… 82

Celem niniejszej pracy jest przybliżenie sztuk i sportów walki, jako formy aktywności sportowej i kultury fizycznej. Poprzez badania empiryczne chciałem odnaleźć motywy uprawiania Taekwon-Do oraz ukazać efekty treningu i funkcje, jakie może spełniać i spełnia ta sztuka walki.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy definiuje znaczenie pojęć z punktu widzenia socjologii takich jak: kultura, kultura fizyczna, styl Ŝycia. Staram się również przybliżyć sztuki i sporty walki, ich związki z kulturą oraz analizuję grupę ćwiczącą, jako grupę społeczną. Dalej przedstawiam genezę i charakterystykę koreańskiej sztuki walki Taekwon-Do.

W rozdziale drugim przedstawiam przegląd dotychczasowych badań, sposób organizacji i przeprowadzenia własnych oraz pytania badawcze.

Rozdział trzeci ilustruje uzyskane wyniki podczas badań i ich analizę.

Chciałbym, aby poniższa praca pozwoliła empirycznie udowodnić pozytywne efekty uprawiania sztuki walki oraz aby była niewielkim przewodnikiem dla chcących poznać Taekwondo, a takŜe pozwoliła spojrzeć na sztuki walki z socjologicznej perspektywy.

5/5 - (2 votes)
image_pdfimage_print