Społeczeństwo informacyjne w Polsce i w Unii Europejskiej. Szanse dla przedsiębiorczości

Spis treści

1. Koncepcja społeczeństwa informacyjnego w polityce Unii Europejskiej. Perspektywy dla Polski jako nowego członka Wspólnoty
1.1. Czym jest „społeczeństwo informacyjne”
1.2. Próby zdefiniowania pojęcia „społeczeństwo informacyjne”
1.3. Rys historyczny społeczeństwa informacyjnego na świecie
1.4. . Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004 – 2006
1.5. „Wrota Polski”
1.6. Cele i kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
1.7. ePolska – Plan działań na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce na lata 2001 – 2006
1.8. eEuropa 2005 – An information society for all
1.9. eEuropa+ 2003 – wspólne działania na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie
2. Internetowe wspieranie przedsiębiorczości w dobie społeczeństwa informacyjnego
2.1. Internet jako narzędzie gospodarcze
2.2. Znaczenie technik społeczeństwa informacyjnego dla organizacji wspierających przedsiębiorczość
2.3. Specyfika elektronicznych usług wspierających przedsiębiorczość
2.4.. Serwis internetowy jako narzędzie służące wspieraniu przedsiębiorczości
3. Zmiany w prawie polskim i ich spodziewane rezultaty
3.1. Dostawcy usług w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego
3.2. Analiza oferty usługowo – informacyjnej internetowych serwisów w stymulowaniu przedsiębiorczości
3.3. E-banki
3.4. E-handel
3.5. Statystyki
4. Zakończenie
Aneks – Polskie urzędy centralne i ministerstwa w sieci:
Spis tabel i rysunków
Bibliografia

Wstęp

Dążenie do zdobywania wiedzy wynika na ogół z ludzkiej ciekawości. Tak też było z niniejszą pracą, której temat jest zgodny z moimi wieloletnimi zainteresowaniami.

W szczególności istotne dla mnie były zagadnienia pojmowania pojęcia społeczeństwa informacyjnego, miejsca Polski w gronie krajów kształtujących swe społeczeństwa według pewnego wzoru nakreślanego w definicjach, oraz tego jak zmieni się nasza rzeczywistość wskutek nieuchronnego procesu informatyzacji.

Podstawowym kierunkiem wdrażania tego procesu w Polsce powinna być odpowiednia edukacja społeczeństwa dotycząca sposobów użytkowania i posługiwania się technologią teleinformacyjną, korzystania z usług i zasobów informacyjnych, oraz uwrażliwienia na niesione przez nią zagrożenia.

Kolejna ważna działalność to dążenie do zapewnienia powszechnego dostępu do sieci, przez łącza umożliwiające interaktywność, o dostatecznym paśmie transmisyjnym, odpowiedniej jakości i racjonalnych kosztach użytkowania. Chodzi tu o rozbudowę infrastruktury technicznej i niezbędną ofertę usługową zarówno dla osób indywidualnych, biznesu i administracji.

Wreszcie trzecim obszarem o kluczowym znaczeniu jest tworzenie odpowiedniej bazy legislacyjnej, umożliwiającej prawną równoważność aktywności elektroniczno – sieciowej (dokument elektroniczny, operacja elektroniczna) z aktywnością osobistą, tradycyjną.

Wyróżniłem więc trzy „obszary działania” i na tyleż analogicznych części podzieliłem swą pracę.

W rozdziale pierwszym prezentuję definicje pojęcia „społeczeństwo informacyjne” i metody wdrażania informatyzacji w Polsce, w tym najważniejsze dokumenty państwowe wyznaczające ramy dla tego procesu.

Rozdział drugi, to odpowiednio, analiza możliwości jakie dostarcza omawiany proces kręgom biznesowym i możliwe wykorzystania internetu jako narzędzia gospodarczego.

Wreszcie rozdział trzeci to krótka charakterystyka sytuacji na rynku polskim w kilku najszybciej rozwijających się dziedzinach usług informatycznych – a więc bankowości elektronicznej, sklepów internetowych, a także garść statystyk.

Liczba stron 77
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004
5/5 - (1 vote)
image_pdfimage_print