Rzeczowniki żywotne i osobowe w lirykach Jana Kochanowskiego. Analiza leksykalno- semantyczna

SPIS TREŚCI

Wstęp…………………………………………………………………………………….1

I. Podział znaczeniowy…………………………………………4
1.1. Rozstrzygnięcie terminologiczne i przegląd różnych klasyfikacji….4
1.2. Przegląd materiału……………………………………..5
1.3. Omówienie zjawisk…………………………………..31

II. Analiza semantyczno – słowotwórcza rzeczowników żywotnych….34
2.1. Rozstrzygnięcie terminologiczne…………………………..34
2.2. Analiza formalna………………………………………………………………..36
2.2.1. Rzeczowniki i imiona własne w podziale na rodzaj…………36
2.2.2 Rzeczowniki żywotne nieosobowe pospolite w podziale na rodzaj…..37
2.3. Zapożyczenia z języków obcych…………………..43
2.4. Analiza słowotwórcza derywatów……………………45
2.5. Omówienie wniosków……………………………………………………..48

III. Sprawność funkcjonalna rzeczowników…………….51
3.1. Literatura wierszowana……………………………….61
3.2. Teksty prozaiczne………………………………………………………………….90
3.3. Omówienie wniosków……………………………………………………………..95

Zakończenie…………………………………………………………………………….99
Bibliografia……………………………………………………………………………101

Liczba stron 101
Nazwa Szkoły Wyższej uniwersytet szczeciński
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2012
Głosuj na tę gotową pracę, tę stronę
image_pdfimage_print